Beroep procesingenieur papierproductie

Procesingenieurs in de papierproductie zorgen voor een optimaal productieproces bij de vervaardiging van papier en aanverwante producten. Zij selecteren primaire en secundaire grondstoffen en controleren de kwaliteit ervan. Bovendien optimaliseren zij het gebruik van machines en apparatuur en de chemische additieven voor de vervaardiging van papier.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Papierformaten

  Verschillende soorten papierformaten zoals folio, quarto, octavo en sextodecimo. Elke soort geeft aan hoe vaak het papier moet worden gevouwen. Terwijl de genoemde formaten ouder zijn, worden ze tegenwoordig gekoppeld aan ISO-normen zoals de A-papierformaten.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Productieprocessen voor papier

  De verschillende stadia van de vervaardiging van papier en karton, waaronder de productie van pulp, bleken en persen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Papierchemie

  De chemische samenstelling van papier en de stoffen die aan de pulp kunnen worden toegevoegd om de papiereigenschappen te veranderen, waaronder natronloog, zwavelzuur en natriumsulfide.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Stalen van papierproductie testen

  Het verkrijgen van testmonsters in verschillende stadia van het papierontinktingsproces en het recyclingproces van papier. Verwerken van de monsters, bijvoorbeeld door toevoeging van een gemeten hoeveelheid kleurstofoplossing, en ze testen om waarden zoals de pH-waarde, de scheurvastheid of de mate van desintegratie vast te stellen.

 • Papierkwaliteit controleren

  Toezicht houden op elk aspect van de kwaliteit van het papier, zoals de dikte, de matheid en de gladheid volgens de specificaties en voor de verdere behandeling en afwerking.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Productieontwikkelingen controleren

  De parameters controleren om de productie, de ontwikkelingen en de kosten binnen uw controlegebied in de gaten te houden.

 • Technische activiteiten plannen

  Technische activiteiten organiseren alvorens ze op te starten.

 • Productie optimaliseren

  Analyseren en bepalen van de sterke en zwakke punten van de oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen; alternatieven formuleren en plannen.

 • Pulpkwaliteit controleren

  Mindere kwaliteit en lagere kwaliteiten van gerecycled papier en pulp vermijden door te kijken naar stickies, kunststoffen, kleur, ongebleekte vezels, helderheid en vuil.

Optionele kennis en vaardigheden

productbeheer plannen principes voor bedrijfsbeheer gevaarlijk afval verwijderen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productierapporten opstellen een computer gebruiken zorgen voor naleving van de milieuwetgeving cad-software gebruiken niet-gevaarlijk afval verwijderen soorten hout communicatie verkoopstrategieën projectbeheer uitvoeren risico’s op de werkplek identificeren

Source: Sisyphus ODB