Beroep procesingenieur

Procesingenieurs passen technische concepten toe om alle soorten productie- en fabricageprocessen op het gebied van efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Zij evalueren de variabelen en beperkingen die in bepaalde processen aanwezig zijn en stellen technische oplossingen voor om deze te optimaliseren.

Procesingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Geavanceerde productietechnieken toepassen

  Verbetering van de productiecapaciteit, de efficiëntie, de opbrengsten, de kosten en de omschakelingen van producten en processen met behulp van relevante geavanceerde, innovatieve en grensverleggende technologie.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

cad-software gebruiken monsters etiketteren milieutechniek technische ontwerpen aanpassen testprocedures ontwikkelen testapparatuur gebruiken prestatietests uitvoeren projectbeheer uitvoeren kwaliteitsnormen opstellen testapparatuur onderhouden technisch personeel raadplegen budgetten beheren testgegevens vastleggen monsters voor analyse verzamelen overleggen met ontwerpteams financiële haalbaarheid beoordelen technische tekeningen lezen gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

Source: Sisyphus ODB