Beroep producent muziek

Producenten muziek zijn verantwoordelijk voor de verwerving van uit te geven muziek. Zij luisteren naar demo's van liedjes en bepalen of ze goed genoeg zijn om te worden uitgegeven. Producenten muziek houden toezicht op de productie van platen. Zij beheren de technische aspecten van de opname en bewerking.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Muziekgenres

  Verschillende muziekstijlen en -genres, waaronder blues, jazz, reggae, rock of indie.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Muziekinstrumenten

  De diverse muziekinstrumenten, hun klankbereik en -kleur en mogelijke combinaties.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Muziektheorie

  Het geheel van onderling samenhangende concepten die de theoretische achtergrond van muziek vormen.

Vaardigheden

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Muziek met commercieel potentieel identificeren

  Identificeren of muziek al dan niet commercieel potentieel heeft door demo’s te beluisteren. Een beslissing nemen op basis van uw expertise en markttrends.

 • Contacten leggen met financiers

  Contacten onderhouden met de mensen die bereid zijn het project te financieren. Onderhandelen over overeenkomsten en contracten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Onderhandelen met artiesten

  Communiceren en onderhandelen met artiesten en het management van artiesten over de prijzen, voorwaarden en planningen.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende audiovisuele formaten omzetten boekhoudkundige technieken toezicht houden op de geluidsproductie geluidsmengpaneel bedienen geluidskwaliteit beoordelen audiobewerkingssoftware verkoopactiviteiten marketingstrategieën implementeren muziek promoten marketingprincipes audiovisuele producten toezicht houden op verkoopactiviteiten soorten audiovisuele vormen audiovisuele uitrusting opgenomen geluid bewerken achtergrondmuzikanten aanwerven muzieknotatie activiteiten coördineren in een geluidsopnamestudio marketingstrategieën plannen geluidskwaliteit beheren meersporengeluid opnemen software voor geluidsweergave gebruiken

Source: Sisyphus ODB