Beroep producent video- en bioscoopfilms

Producenten video- en bioscoopfilms houden toezicht op de gehele productie van een film of televisieprogramma. Zij selecteren de scripts die worden omgezet in bioscoopfilms of series. Producenten video- en bioscoopfilms gaan op zoek naar de financiële middelen om een film of televisieserie te maken. Zij hebben het laatste woord over het hele project, van ontwikkeling en montage tot distributie. Tijdens grootschalige producties kunnen producenten video- en bioscoopfilms deel uitmaken van een team van producenten en kunnen zij verantwoordelijk zijn voor sommige van deze taken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Audiovisuele producten

  De verschillende soorten audiovisuele producten en hun vereisten, zoals documentaires, lowbudgetfilms, televisieseries, platen, cd’s.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

Vaardigheden

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Werken met het video- en filmproductieteam

  Met de cast en crewleden werken om vereisten en budgetten vast te stellen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Contacten leggen met financiers

  Contacten onderhouden met de mensen die bereid zijn het project te financieren. Onderhandelen over overeenkomsten en contracten.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Rekening houden met artistieke visie

  Rekening houden met de artistieke en creatieve visie van de organisatie bij het selecteren van een project.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Scripts uitkiezen

  De scripts kiezen die omgezet zullen worden in films.

 • Met toneelschrijvers werken

  Met schrijvers werken door middel van workshops en programma’s voor scriptontwikkeling.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Werken met het filmmontageteam

  Samenwerken met het filmmontageteam tijdens de post-productie. Ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de specificaties en de creatieve visie.

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van wettelijke eisen garanderen scenariolezing bijwonen zoeken naar een geschikte locatie onderhandelen over uitgeefrechten belastingwetgeving marketingprincipes digitale bewegende beelden bewerken productiekosten berekenen marketingstrategieën plannen interviews organiseren om leden van het artistieke team te selecteren distributiekanalen beheren opgenomen geluid bewerken opnameschema's voor films opmaken onderhandelen over exploitatierechten distributieactiviteiten leiden audities houden financiële wettelijke bepalingen marketingstrategieën implementeren scripts bewerken rekeningen beheren dossiers voor overheidsfinanciering opstellen

Source: Sisyphus ODB