Beroep producer

Producers zijn verantwoordelijk voor het beheer van de productie van muziek, bioscoopfilms of series. Zij plannen en coördineren alle aspecten van de productie, zoals de regie, publicatie en financiering. Producers houden toezicht op de productie en beheren alle technische en logistieke aspecten van de opname en montage.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Marketingprincipes

  De principes van het beheren van de relatie tussen consumenten en producten of diensten met het doel de verkoop te verhogen en advertentietechnieken te verbeteren.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

Optionele kennis en vaardigheden

onderhandelen over exploitatierechten marktonderzoek uitvoeren audities houden marketingstrategieën plannen software voor geluidsweergave gebruiken muziek met commercieel potentieel identificeren geluidskwaliteit beheren scripts uitkiezen filmproductieproces meersporengeluid opnemen dossiers voor overheidsfinanciering opstellen scripts bewerken naleving van wettelijke eisen garanderen opnameschema's voor films opmaken audiovisuele producten belastingwetgeving toezicht houden op de geluidsproductie scenariolezing bijwonen interviews organiseren om leden van het artistieke team te selecteren beginselen van projectbeheer muziek promoten productiekosten berekenen soorten audiovisuele vormen contacten leggen met financiers verkoopactiviteiten toezicht houden op verkoopactiviteiten onderhandelen over uitgeefrechten strategische planning implementeren distributieactiviteiten leiden achtergrondmuzikanten aanwerven rekening houden met artistieke visie boekhoudkundige technieken marketingstrategieën implementeren met toneelschrijvers werken financiële wettelijke bepalingen werken met het filmmontageteam activiteiten coördineren in een geluidsopnamestudio zoeken naar een geschikte locatie onderhandelen met artiesten projectbeheer uitvoeren geluidsmengpaneel bedienen werken met het video- en filmproductieteam audiovisuele uitrusting

Source: Sisyphus ODB