Beroep productie-ingenieur levensmiddelen

Productie-ingenieurs van levensmiddelen houden toezicht op de elektrische en mechanische behoeften van de apparatuur en machines die nodig zijn voor de vervaardiging van levensmiddelen of dranken. Zij streven ernaar de productiviteit van de fabriek te maximaliseren door preventieve acties te ondernemen op het gebied van gezondheid en veiligheid, goede fabricagepraktijken, naleving van de hygiënevoorschriften en het verrichten van routineonderhoud van machines en apparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

Vaardigheden

 • Apparatuur volgen

  Meetapparatuur controleren houdt in dat meters, wijzerplaten of beeldschermen nodig zijn om ervoor te zorgen dat een machine werkt.

 • Corrigerende acties beheren

  Corrigerende maatregelen en plannen voor permanente verbetering uitvoeren op basis van interne en externe audits, om te beantwoorden aan prestatie-indicatoren op het vlak van voedselveiligheid en -kwaliteit binnen de afgesproken tijdspanne.

 • Fabrieken voor de voedingsmiddelenindustrie ontwerpen

  Het ontwerpen van de configuratie van installaties, met inbegrip van bronnen en apparatuur voor de levensmiddelenindustrie, zodat deze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het productassortiment en de betrokken procestechnologieën. Rekening houden met milieu- en economische aspecten.

 • Productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen

  Processen en technieken voor de productie en bewaring van voedingsmiddelen ontwikkelen. Het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van industriële processen en technieken voor de productie van levensmiddelen uitvoeren.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Productieplannen uitsplitsen

  Opsplitsing van de productie in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse plannen met duidelijke doelstellingen en streefcijfers.

 • Verspilling van grondstoffen beperken

  Evalueren en identificeren van mogelijkheden om hulpbronnen efficiënter te gebruiken met voortdurend streven naar het verminderen van de verspilling van nutsvoorzieningen.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Op de hoogte blijven van regelgeving

  Het bijhouden van actuele kennis van de huidige regelgeving en het toepassen van deze kennis in specifieke sectoren.

 • Alle activiteiten in verband met procestechnieken beheren

  Het beheren van alle activiteiten in verband met procestechnieken in de installatie waarbij het onderhoud aan de installatie, de verbetering en de vereisten voor de effectieve productie worden bijgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitscontroles uitvoeren voedsel- en drankenindustrie schriftelijke verslagen inzake werk analyseren bewaren van voedsel haccp-implementatie in fabrieken beoordelen ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie normen voor voedselveiligheid procesoptimalisering leiden werkgerelateerde verslagen schrijven op het gemak zijn in onveilige omgevingen homogenisering van voedingsmiddelen

Source: Sisyphus ODB