Beroep productie-ingenieur

Productie-ingenieurs bestuderen en evalueren de prestaties van de productie, voeren gegevensanalyse uit en identificeren onderpresterende productiesystemen. Zij zoeken naar oplossingen voor de lange of korte termijn, en plannen verbetering van de productie en optimalisatie van het proces.

Productie-ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

Vaardigheden

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Productie optimaliseren

  Analyseren en bepalen van de sterke en zwakke punten van de oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen; alternatieven formuleren en plannen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Productie controleren

  Plannen, coördineren en regisseren van alle productie-activiteiten om er zeker van te zijn dat de goederen op tijd, in de juiste volgorde, met de juiste kwaliteit en samenstelling zijn gemaakt, vanaf de ontvangst van de goederen tot en met de verzending.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Procesoptimalisering leiden

  Leiding geven aan de procesoptimalisering met behulp van statistische gegevens. Experimenten ontwerpen met betrekking tot de productiecontrole- en procesbeheermodellen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van producten controleren advies geven aan technici kwaliteitsbeheersystemen implementeren relaties met leveranciers onderhouden productie inplannen onderhoud van apparatuur verzekeren tijdschatting maken voor werkzaamheden leiding geven aan personeel begrotingscontrole uitvoeren personeelszaken beheren normen voor productiefaciliteiten vaststellen nieuwe producten in de productie integreren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal filosofieën over voortdurende verbetering budgetten beheren opleidingsbehoeften identificeren productontwerpen ontwikkelen productieprocessen analyseren voor verbetering financieringsmiddelen beheren productieschema aanpassen

Source: Sisyphus ODB