Beroep productiekostenramer

Productiekostenramers verzamelen en analyseren gegevens om het geld, de materialen, de arbeid en de tijd die nodig zijn voor fabricagemethoden te evalueren. Zij voeren analyses uit om (alternatieve) kostenefficiënte technische ontwerpen en productieprocessen te identificeren. Zij ontwikkelen en gebruiken methoden en instrumenten voor kostenraming, -controle en -analyse. Zij voeren ook kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses uit en rapporteren over de ontwikkeling van kosten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

Vaardigheden

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

Optionele kennis en vaardigheden

materialen berekenen kostenberekeningen uitvoeren budgetten beheren werkuren nauwkeurig inschatten productieprocessen analyseren voor verbetering begrotingscontrole uitvoeren assemblagetekeningen lezen projectbeheer advies geven over risicobeheer tijdschatting maken voor werkzaamheden overleggen met ingenieurs financiële informatie samenvatten modellen van kostprijs plus winstopslag maken planlezen projectbeheer uitvoeren

Source: Sisyphus ODB