Beroep productieleider radio

Productieleiders radio zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het maken van radioprogramma's. Zij houden toezicht op aspecten van radioprogramma's zoals inhoud, audioproductie, resourceplanning en personeelstoezicht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Onderhandelen met artiesten

  Communiceren en onderhandelen met artiesten en het management van artiesten over de prijzen, voorwaarden en planningen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Relevante licenties verkrijgen

  Voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld de nodige systemen installeren en de nodige documentatie verstrekken om de desbetreffende vergunning te verkrijgen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Uitzendprogramma's beoordelen

  Nieuwe en bestaande televisie- en radioprogramma’s beoordelen op geschiktheid en de noodzaak vaststellen van veranderingen met behulp van informatie zoals publieksenquêtes en feedback.

 • Programma-ideeën ontwikkelen

  Ideeën voor televisie- en radioprogramma’s ontwikkelen in overeenstemming met het beleid van de studio.

Optionele kennis en vaardigheden

uitzendapparatuur scripts uitkiezen uitzendingen voorbereiden marketingtechnieken voor merkidentiteit personen interviewen audiobewerkingssoftware scripts creëren voor artistieke productie digitale archieven beheren muziek met commercieel potentieel identificeren financiële haalbaarheid beoordelen programmeringen uitwerken toezicht houden op de geluidsproductie multimediasystemen feedback geven scripts bewerken muziek selecteren opgenomen geluid bewerken soorten audiovisuele vormen geluidskwaliteit beoordelen programmering volgen

Source: Sisyphus ODB