Beroep productiemanager lederwaren

Productiemanagers op het gebied van lederwaren voeren een breed scala aan activiteiten en taken uit op het gebied van beheer, namelijk het plannen, verdelen en coördineren van alle noodzakelijke activiteiten van de verschillende fasen van de lederproductie, waarin wordt voorzien in de verwezenlijking van de kwaliteitsnormen en de vooraf vastgestelde productie- en productiviteitsdoelstellingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Materialen voor lederwaren

  Het uitgebreide aanbod aan materialen die worden gebruikt bij de productie van lederwaren, kunstleder (synthetische of kunstmatige materialen), textiel, enz; de manier van onderscheiden, tussen verschillende materialen op basis van hun eigenschappen, voordelen en beperkingen.

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

 • Kwaliteit van lederwaren

  De kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in leder, snelle testprocedures, procedures voor laboratoriumtests en normen, en adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. 

 • Bestanddelen van lederwaren

  De diverse procedures en methoden bij de verwerking van lederen materialen en onderdelen van lederwaren, waaronder fabriceerbaarheid en eigenschappen.  

 • Fabricageprocessen van lederwaren

  Processen, technologie en machines die worden gebruikt bij het vervaardigen van lederwaren.  

 • Procedés en technieken voor het voorbereiden van schoeisel en lederwaren

  Technologie, met inbegrip van machines en technieken, voor de voorbereiding van onderdelen van lederwaren en het bovenwerk van schoeisel.

Vaardigheden

 • Commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

  Een of meer vreemde talen spreken om commerciële en technische problemen met verschillende leveranciers en klanten kenbaar te maken.

 • Methoden voor de productie van schoeisel en lederwaren toepassen

  Technische specificaties opstellen zoals tekeningen, kaarten en fiches voor de stadia van de vervaardiging van schoeisel en lederwaren. De technische fiches analyseren en de werkmethoden bepalen. Een overzicht geven van de werkingssequenties en -verspreiding van de werkzaamheden voor de productie van elk model.

 • Productiviteit van de productie van schoeisel en lederwaren berekenen

  Analyseer de productiecapaciteit voor schoeisel en lederwaren en verzamel informatie over menselijke en technologische middelen. Volg het productieproces en breng aanpassingen aan de werkmethoden en de werkingstijden toe volgens de technische specificaties van het model, het personeel en de uitrusting. De productielijnen optimaliseren en de productiviteit verhogen.

 • Milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

  De milieueffecten van de fabricage van schoeisel beoordelen en de risico’s voor het milieu tot een minimum beperken. Het terugdringen van praktijken die schadelijk zijn voor het milieu in de verschillende stadia van de productie van schoeisel.

 • Productie van lederwaren plannen

  Het productieproces plannen voor elk model lederwaren. De fabricage- en bedrijfsfasen van de productie plannen. Het gebruik van materialen en leeronderdelen plannen. Machines en apparatuur selecteren. Het personeelsbestand plannen. De directe en indirecte kosten berekenen in verband met de productie. Het onderhoud van machines en apparatuur plannen.

 • Logistiek van de toeleveringsketen van schoeisel en lederwaren plannen

  Planning, organisatie en follow-up van de activiteiten in verband met de logistiek en de toeleveringsketen op basis van de belangrijkste doelstellingen van de onderneming voor schoeisel of lederwaren op het gebied van kwaliteit, kosten, levering en flexibiliteit.

 • Accessoires onderscheiden

  Onderscheid maken tussen toebehoren om de verschillen tussen de accessoires te bepalen. Het beoordelen van accessoires op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Vernieuwend denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie toepassen

  Vernieuwend en creatief denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie. Nieuwe ideeën en concepten evalueren om deze om te zetten in verhandelbare producten. In alle stadia van de product- en procesontwikkeling ondernemend denken om nieuwe zakelijke kansen voor de doelmarkten vast te stellen.

 • Proefmodellen van lederwaren maken

  Het aanmaken, testen en verifiëren van prototypes of monsters van lederwaren aan de hand van een vooraf bepaalde reeks criteria in alle stadia van het fabricageproces. De oorspronkelijke ontwerpconcepten herzien en technische verbeteringen doorvoeren.

 • Productie van schoeisel en lederwaren beheren

  De productie van schoeisel of lederwaren plannen overeenkomstig de doelstellingen, termijnen en beschikbare middelen van de onderneming. Verdelen, coördineren en controleren van alle activiteiten en de verschillende productiefasen door gebruik te maken van informatie uit technische notities en de organisatie en methoden. Streven naar een optimale kwaliteit, productiviteit en veiligheid. Samenwerken met alle betrokken diensten. Verslag uitbrengen over productie, kwaliteit, afwijkingen van de productiviteit en corrigerende maatregelen voorstellen.

 • Arbeidsuren in schoeisel- en lederwarenproductie meten

  Arbeidstijden in schoeisel- en lederwarenproductie berekenen en vaststellen met behulp van verschillende methoden en technieken. De productietijden controleren en ze vergelijken met de schattingen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Stoffen onderscheiden

  Onderscheid maken tussen de stoffen om de verschillen ertussen te bepalen. Beoordelen van weefsels op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

Optionele kennis en vaardigheden

magazijnopstellingen van lederwarenfabrieken bepalen machinale snijtechnieken voor schoeisel en lederwaren toepassen chemische hulpstoffen testen gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren grondstoffenvoorraad inkopen proces voor het maken van schoeisel fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer kleurmengsels bereiden verschillende kleurnuances herkennen automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces scheikundige aspecten van leerverven automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen productierecepten ontwikkelen werkinstructies uitvoeren grond- en hulpstoffen beheren fysiek testen van leer uitrusting voor schoeisel leerafwerkingstechnieken defecten op ruwe huiden identificeren kwaliteitssystemen voor schoeisel beheren verkrijgen van kleurchemicaliën machines voor de productie van schoeisel recepten voor kleurstoffen correct toepassen functies van machines spuitafwerkingstechnologie

Source: Sisyphus ODB