Beroep productiemanager metallurgie

Productiemanagers in de metallurgie coördineren en voeren staalproductieschema’s voor de korte en middellange termijn uit en coördineren de ontwikkeling, ondersteuning en verbetering van staalproductieprocedés en de betrouwbaarheidsinspanningen van de onderhouds- en technische afdelingen. Zij zijn ook partner met lopende saneringsinitiatieven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Soorten metaalproductieprocessen

  Metaalprocessen verbonden aan de verschillende soorten metaal, zoals gietprocessen, warmtebehandelingsprocessen, herstelprocessen en andere metaalproductieprocessen.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

Vaardigheden

 • Bedrijfsprocessen verbeteren

  Het optimaliseren van de activiteiten van een organisatie met het oog op efficiëntie. Bestaande zakelijke activiteiten analyseren en aanpassen om nieuwe doelstellingen te formuleren en nieuwe doelstellingen te bereiken.

 • Commerciële risico's beheren

  Commerciële risico’s analyseren en evalueren en geschikte strategieën ontwikkelen om deze risico’s op te lossen.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Financiële prestaties optimaliseren

  De financiële operaties en begrotingsactiviteiten van de organisatie leiden en coördineren om de financiële prestaties te optimaliseren.

 • Niches in de markt identificeren

  De samenstelling van de markten analyseren, deze in groepen segmenteren en de kansen in kaart brengen die elk van deze niches biedt voor nieuwe producten.

 • Organisatorische risico’s inschatten

  De handelingen en acties van een bedrijf analyseren om de gevolgen en mogelijke risico's ervan voor het bedrijf te beoordelen en om geschikte strategieën te ontwikkelen om deze gevolgen/risico’s aan te pakken.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Metallurgische structurele analyse uitvoeren

  Gedetailleerde analyses uitvoeren met betrekking tot het onderzoeken en testen van nieuwe metaalproducten.

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan personeel werkschema voor productie volgen metaalcomponenten ontwerpen kwaliteitsstandaarden relaties met klanten onderhouden marktonderzoek uitvoeren klantenoordelen analyseren natuurkunde tekeningen ontwerpen vernieuwingsprocessen chemie personeel aanwerven

Source: Sisyphus ODB