Beroep productiemanager verpakkingen

Productiemanagers verpakkingen definiëren en analyseren verpakkingseenheden om beschadiging of kwaliteitsverlies van de verpakte goederen te voorkomen. Zij ontwerpen ook de verpakking volgens de specificaties van het product en bieden oplossingen om verpakkingsproblemen op te lossen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verpakkingsfuncties

  Functies en rol van verpakking in de moderne samenleving. Structuur van de toeleveringsketen van de verpakking en de verhouding tussen verpakking en marketing.

 • Soorten verpakkingsmateriaal

  Eigenschappen van materialen die hen geschikt maken als verpakking. De omzetting van grondstoffen in verpakkingsmaterialen. Verschillende soorten etiketten en gebruikte materialen die voldoen aan de opslagcriteria, die per product verschillen.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Verpakkingsprocessen

  Ontwerp en ontwikkeling van verpakkingen. De op de verpakking aangebrachte versieringen en drukprocedés. Verpakkingsmachines en lijnverrichtingen.

Vaardigheden

 • Verpakkingen ontwerpen

  De vorm en structuur van een productpakket ontwikkelen en ontwerpen.

 • Nieuwe verpakkingsontwerpen plannen

  Met nieuwe ideeën komen over de grootte, vorm en kleur van de verpakking.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking

  Houd toezicht op de activiteiten en controleer deze, zodat te allen tijde aan alle vereisten van de verpakkingsprocedures en de verpakkingsnormen wordt voldaan.

 • Duurzame verpakkingen promoten

  Pas een veilig en gezond verpakkingsbeleid toe; haal het meest uit het gebruik van gerecyclede materialen of afkomstig van hernieuwbare energieën; implementeer schone productietechnieken.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Innovatieve concepten voor verpakkingen ontwikkelen

  Creatieve ideeën ontwikkelen voor materiaal, verpakkingsformaten en druktechnologieën.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Bekwaamheid inzake verpakkingsnormen demonstreren

  Werken in overeenstemming met de laatste ontwikkelingen op het gebied van binnenlandse en internationale verpakkingsnormen en -procedures.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Gedetailleerde evaluaties van kwaliteitsnormen uitvoeren

  De productie, de kwaliteit of de verpakking van goederen moet in detail geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen van de producent worden nageleefd.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Verpakkingen testen

  De kenmerken van het verpakkingsmateriaal testen en meten.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingstechniek kwaliteit van producten controleren arbeidswet principes van teamwerk cad-software gebruiken verpakkingswerkzaamheden volgen verpakkingsontwerpen goedkeuren internationale in- en uitvoerbepalingen

Source: Sisyphus ODB