Beroep productiemedewerker hygiënische papierwaren

Productiemedewerkers hygiënische papierwaren bedienen een machine waarin tissuepapier wordt ingevoerd, en die dit vervolgens perforeert en oprolt, en zo verschillende soorten toiletpapier vervaardigt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten perforatiemachines

  De verschillende soorten perforatiemachines, zoals kroonperforatoren, ponsmachines en zweetbandperforatoren.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Papierwikkelmachines bedienen

  Machines gebruiken voor de vervaardiging van toiletpapierverpakkingen in rolvorm. Het papier in de machine voeren en het in een wikkelpositie brengen, wat zal zorgen voor het rollen van doornen en het vormen van het product.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Papierkwaliteit controleren

  Toezicht houden op elk aspect van de kwaliteit van het papier, zoals de dikte, de matheid en de gladheid volgens de specificaties en voor de verdere behandeling en afwerking.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Perforatiemachines bedienen

  Machines die papieren bladen perforeren met lijnen van fijne gaten, waardoor de bladeren makkelijk kunnen worden afgescheurd. De perforatieschijven in de machine plaatsen en gidsen aangepast aan het formaat van het papier instellen met behulp van handgereedschap. De machine vullen en de geperforeerde bladeren verwijderen naarmate deze zich ophopen op de machinetafel.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Papierrol controleren

  De jumbo papierrol, die het papier met de juiste spanning op een kern windt, controleren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingsmachines bedienen machineonderhoud uitvoeren papierpersen bedienen mengvat voor pulp vullen technische middelen raadplegen pulpers bedienen tissuepapierbinders bedienen kwaliteit van producten controleren eigenschappen van snede bijstellen productierapporten opstellen elektrische droogstempels bedienen pulp classificeren zendingen van recyclebaar materiaal coördineren soorten papier druktechnieken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden ontinktingsprocessen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole bleekmachines bedienen gegevens over recycling bijhouden papierdroogcilinders bedienen meter controleren papiervouwmachines bedienen defecte productiematerialen melden

Source: Sisyphus ODB