Beroep production designer

Ontwerpers zijn verantwoordelijk voor de volledige look (stijl, kleur en plaats) van televisieprogramma’s, series, films en reclameboodschappen. Zij creëren het visuele concept voor de hele productie, zoals ontwerp, verlichting, kostuums en camerahoeken. De ontwerpers van de productie werken samen met de regisseur, de ontwerpers en houden toezicht op de kunstafdeling. Ze creëren ook schetsen, tekeningen, maken van kleuren en lokaliseren van onderzoek en stellen de directeur in staat advies uit te brengen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Onderzoek over ontwerptrends voeren

  Onderzoek doen naar huidige en toekomstige evoluties en trends in ontwerp en de bijbehorende doelmarktkenmerken.

 • Logistieke behoeftes analyseren

  Analyseren van de logistieke behoeften van alle verschillende diensten op organisatorisch niveau.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Toezien op kostuummakers

  Kostuummakers coördineren en begeleiden tijdens het tekenen, het snijden en het naaien van de kostuums en stalen.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

  Nauwkeurige berekeningen maken met betrekking tot de tijd die nodig is om toekomstige technische taken uit te voeren op basis van informatie en waarnemingen uit het verleden, of de geschatte duur van individuele taken in een bepaald project plannen.

 • Productieschema's opstellen

  Creëren van de tijdlijn voor de productie van een film, een uitzending of een artistieke productie. Bepalen hoe lang elke fase zal duren en wat de vereisten zijn. Rekening houden met de bestaande schema's van het productieteam en een haalbare planning maken. Het team informeren over het schema.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor vergunningen visuele kwaliteit van het decor garanderen repetities bijwonen ontwerpschetsen tekenen personeel aanwerven storyboards gebruiken werken met de cinematograaf fotografie specifiek interieurontwerp ontwikkelen opnameschema's voor films opmaken belichting ontwerpen kostuums selecteren fotografische storyboards maken rekwisieten ontwerpen werken met de cameraploeg decorkosten begroten werken met de belichtingsploeg zoeken naar een geschikte locatie verlichtingstechniek samenwerking tussen productie, kostuumafdeling en make-upafdeling garanderen modellen voor decors maken tekeningen voor decorbouw maken

Source: Sisyphus ODB