Beroep productmanager toerisme

Productmanagers op het gebied van toerisme analyseren de markt, onderzoeken potentiële aanbiedingen, ontwikkelen producten, plannen en organiseren de distributie- en marketingprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Markt voor toerisme

  De studie van de markt voor toerisme op internationaal, regionaal en lokaal niveau en met in beschouwing nemen van mondiale toeristische bestemmingen.

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Geografische gebieden met toeristische relevantie

  Het gebied van de toeristische geografie in Europa en de rest van de wereld om relevante toeristische gebieden en bezienswaardigheden aan te duiden.

 • Toeristische middelen voor een bestemming die verder ontwikkeld kan worden

  Het bestuderen van toeristische hulpbronnen in een bepaald gebied en het potentieel daarvan voor de verdere ontwikkeling van toeristische diensten en evenementen.

Vaardigheden

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Toeristische producten ontwikkelen

  Ontwikkeling en promotie van toeristische producten, activiteiten, diensten en pakketten.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Prestaties van aannemers controleren

  Beheren van de prestaties van de aannemer en beoordelen of deze aan de overeengekomen norm voldoen en eventuele ondermaatse prestaties corrigeren indien nodig.

 • Toeristenbestemmingen ontwikkelen

  Creëren van toeristische pakketten door bestemmingen en bezienswaardigheden te ontdekken in samenwerking met lokale belanghebbenden.

 • Nieuwe concepten bedenken

  Met nieuwe concepten komen.

 • Prijsstrategieën toepassen

  Methoden toepassen die worden gebruikt voor het bepalen van de waarde van een product, rekening houdend met marktomstandigheden, acties van concurrenten, inputkosten, enz.

 • Een jaarlijkse marketingbegroting opstellen

  De berekening maken van zowel de inkomsten als de uitgaven die naar verwachting in het komende jaar zullen worden betaald over de activiteiten in verband met marketing, zoals reclame, verkoop en levering van producten aan mensen.

 • Productie en distributie van bestemmingspromotiemateriaal beheren

  Toezicht houden op het opstellen, produceren en distribueren van toeristische catalogi en brochures.

 • Reischarterprogramma's ontwikkelen

  Ontwikkelen van reischarterprogramma’s in overeenstemming met het beleid van de organisatie en de vraag op de markt.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Inhoud voor toeristenbrochures maken

  Creëren van inhoud voor folders en toerismebrochures, reisdiensten en pakket-deals.

 • Toeristische bestemmingen evalueren

  Evalueren van een gebied door de typologie, de kenmerken en de toepassing ervan als toeristische bron te analyseren.

 • Deelnemen aan toeristische evenementen

  Deelnemen aan vakbeurzen en tentoonstellingen om toeristische diensten en pakketten te promoten, te verspreiden en te onderhandelen.

 • Een netwerk met leveranciers in de toeristensector opbouwen

  Opzetten van een wijdverbreid netwerk van toeleveranciers in de toeristische sector. Voorbereiden van het best mogelijke pakket en de best mogelijke toeristische diensten.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Distributiekanalen beheren

  Toezicht op de distributiekanalen, rekening houdend met de behoeften van de klanten.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Afspraken met leveranciers onderhandelen

  Tot een overeenkomst komen met de leverancier over de technische, kwantitatieve, kwaliteits-, prijs-, bepalingen, opslag-, verpakkings-, verzend- en andere vereisten met betrekking tot het inkoop- en leveringsproces.

 • Planning van de inventaris uitvoeren

  De optimale hoeveelheden en tijdschema’s vaststellen om deze af te stemmen op de productie- en de productiecapaciteit.

 • Distributie van promotiemateriaal voor bestemmingen beheren

  Toezicht houden op de distributie van toeristische catalogi en brochures.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

koppelverkoop toepassen vreemde talen gebruiken in het toerisme

Source: Sisyphus ODB