Beroep productontwikkelaar chemische producten

Productontwikkelaars op het gebied van chemische toepassingen ontwikkelen chemische producten volgens de behoeften en verwachtingen van de klanten. Zij voeren de ontwikkeling van formules en formuleringsprocessen uit en de evaluatie van de efficiëntie en prestaties van de formuleringen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Marketingprincipes

  De principes van het beheren van de relatie tussen consumenten en producten of diensten met het doel de verkoop te verhogen en advertentietechnieken te verbeteren.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

Vaardigheden

 • Chemische producten ontwikkelen

  Onderzoek voeren naar en creëren van nieuwe chemische stoffen en kunststoffen die worden gebruikt bij de productie van diverse goederen, zoals farmaceutische producten, textiel, bouwmaterialen en huishoudproducten.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Advies geven aan klanten

  Informatie verstrekken aan mensen met betrekking tot invoer- en uitvoerbeperkingen, tariefsystemen en andere punten die verband houden met de douane.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Formules in processen omzetten

  De specifieke laboratoriumformules en bevindingen in productieprocessen door middel van computermodellen en -simulaties vertalen.

 • Op de hoogte blijven van regelgeving

  Het bijhouden van actuele kennis van de huidige regelgeving en het toepassen van deze kennis in specifieke sectoren.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

Optionele kennis en vaardigheden

klantbeheer uitvoeren parfum en cosmetische producten productieschema aanpassen farmaceutische producten klanten tevredenstellen zakelijk inzicht gebruiken bedrijfsdoelstellingen analyseren beheer van klantrelaties nieuwe zakenkansen identificeren

Source: Sisyphus ODB