Beroep projectleider bouw

Projectleider in de bouw zijn verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van de bouwprojecten. Zij leveren expertise in de ontwerpfase van bouwprojecten door een juiste inschatting van de kosten en de functionele implicaties mogelijk te maken. Zij nemen deel aan aanbestedingsprocessen voor bouwprojecten en overleggen met onderaannemers om de verschillende fasen van het bouwproces van begin tot eind te coördineren. Zij streven ernaar de waarde van de projecten te verhogen, zowel door het verbeteren van de efficiëntie als door het creëren van waarde voor klanten.

Projectleider bouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken projectleider bouw

 • Afspraken maken en adviseren over inhoud, doelstellingen en randvoorwaarden van een bouwproject.
 • Opstellen van een projectplan.
 • Taken en verantwoordelijkheden verdelen, projectleden informeren en motiveren.
 • Organiseren van benodigde menskracht en materialen.
 • Leiding hebben over de dagelijkse gang van zaken.
 • Toezien op de naleving van regels en voorschriften.
 • Het signaleren, oplossen en doorspelen van problemen.
 • Bewaken van de voortgang en de kosten van het project.
 • Contact onderhouden met leveranciers en andere betrokkenen en rapporteren aan opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Aannemer woningbouw
 • Bouwkundig architect
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Manager/directeur bouwbedrijf
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Opzichter metselwerk
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Kennis

 • Bouwmaterialensector

  Leveranciers, merken en soorten producten en goederen beschikbaar op de markt van de bouwmaterialen.

 • Bouwsector

  De producten, merken en leveranciers die actief zijn in de bouwsector.

 • Regelgeving inzake bouwproducten

  De voorschriften inzake kwaliteitsnormen voor bouwproducten die in de hele Europese Unie worden toegepast.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Bouwuitrusting met betrekking tot bouwmaterialen

  Uitrusting die nodig is voor de behandeling van bouwmaterialen in alle fasen van de bouw, van de funderingswerken tot de buiten- en binnenafwerking.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Bouwmaterialen identificeren op basis van blauwdrukken

  Identificeren van de materialen die zijn gedefinieerd door de tekeningen en plannen van het te bouwen gebouw.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Communiceren met bouwvakkers

  Informatie uitwisselen met bouwvakkers of toezichthouders om te zorgen voor een soepel verkoop van het bouwproject. Updates over de voortgang en eventuele obstakels verkrijgen en de bouwvakkers informeren over wijzigingen in de planning of procedures.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Bouwdocumenten voorbereiden

  Documenten betreffende de planning en uitvoering van bouw- of renovatieprojecten, met inbegrip van informatie over beveiligingssystemen en boekhoudkundige documentatie, opstellen, bijwerken en archiveren.

 • Bouwprojecten toetsen

  De documenten en aanvragen voor bouwprojecten controleren, noodzakelijke wijzigingen met de aannemers bespreken en de documenten zo nodig doorsturen naar de bouwautoriteiten. Elke afwijking van de oorspronkelijke plannen documenteren en de autoriteiten daarvan in kennis te stellen.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Toezicht houden op bouwprojecten

  Ervoor zorgen dat het bouwproject uitgevoerd wordt in overeenstemming met de bouwvergunning, de uitvoeringsplannen, de prestatie- en ontwerpspecificaties en de relevante voorschriften.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Naleving van bouwvoorschriften controleren

  Bepalen of een constructie in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Benodigde bouwmaterialen berekenen

  Meet ter plaatse en maak een raming van de hoeveelheid materiaal die nodig is voor het bouw- of restauratieproject.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Bouw van huizen plannen

  Blauwdrukken opstellen voor de bouw van huizen en andere soorten gebouwen. Berekenen en schatten van de benodigde materialen en de activiteiten coördineren en begeleiden van de medewerkers die de verschillende bouwtechnieken voor het bouwproces uitvoeren.

Optionele kennis en vaardigheden

vergunningen voor bouwplannen controleren nadenken over beperkingen bij bouwontwerpen bouwvereisten van klanten in een bouwkundig ontwerp integreren aanbestedingsprocedures uitvoeren communiceren met klanten veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen naleving van parameters in bouwprojecten volgen energiecentrales ontwerpen kernenergie prestaties van aannemers controleren bescherming tegen straling bouwarchieven beheren principes voor bouwconstructie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving maatschappelijk verantwoord ondernemen volledige kwaliteitscontrole milieuwetgeving technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren deelnemen aan overheidsaanbestedingen gevolgen voor het milieu beheersen ingebruikstelling van een project bouwmethoden energie-efficiëntie aannemers controleren bouwmaterialen bestellen ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen contractenrecht

Source: Sisyphus ODB