Beroep promotieassistent

Promotieassistenten bieden ondersteuning bij de uitvoering van programma's en promotie-inspanningen in verkooppunten. Zij onderzoeken en beheren alle informatie die managers nodig hebben om te beslissen of promotieprogramma's nodig zijn. Als dat zo is, ondersteunen zij de verwerving van materialen en middelen voor de promotieactie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

Vaardigheden

 • Promotieactiviteiten helpen coördineren

  Een tijdschema voor promotieactiviteiten opstellen. De inhoud van de promotieactiviteiten bepalen. Een verantwoordelijk persoon of kiezen of personen de opdracht geven om relevante informatie met hen te delen. Het nodige materiaal voorbereiden.

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • Helpen bij de praktische handelingen om reclamecampagnes te ontwikkelen

  Ondersteuning bieden bij alle inspanningen en acties die nodig zijn voor de uitvoering van een marketingcampagne, zoals het contacteren van adverteerders, het opstellen van briefings, het organiseren van vergaderingen en het zoeken naar leveranciers.

 • Managers ondersteunen

  Ondersteuning en oplossingen bieden aan managers en bestuurders met betrekking tot hun zakelijke behoeften en verzoeken om de bedrijfsvoering of de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijfseenheid.

Optionele kennis en vaardigheden

voldoen aan de verwachtingen van het doelpubliek behandeling van promotiemateriaal beheren promotiegegevens bijhouden verkoopbevorderingstechnieken motion graphics zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal budgetten beheren camera's bedienen video's bewerken reclameboodschappen maken grafisch ontwerp promotiemiddelen ontwikkelen evenementen organiseren contacten onderhouden met beheerders van distributiekanalen

Source: Sisyphus ODB