Beroep recyclingspecialist

Recyclingspecialisten onderzoeken recyclebeleid en -wetgeving, en houden toezicht op de uitvoering in een organisatie om ervoor te zorgen dat het afvalbeheer in overeenstemming is met de regelgeving. Zij verrichten inspecties, leveren recyclingapparatuur en houden toezicht op recyclingwerknemers. Zij adviseren ook organisaties over manieren waarop zij hun procedures voor afvalbeheer kunnen verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Opslag van gevaarlijk afval

  De voorschriften en procedures voor het veilig opslaan van materialen en stoffen die gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren.

Vaardigheden

 • Subsidiemogelijkheden voor recycling onderzoeken

  Doe onderzoek naar de mogelijkheden van afvalcontrole en recycling leningen en toelagen; aanvraagprocedures uitzoeken en voltooien.

 • Gegevens over recycling bijhouden

  Gegevens bijhouden en feiten en cijfers bijhouden over het soort en de omvang van de verschillende recyclingactiviteiten.

 • Vergunningen vernieuwen

  Alle nodige vergunningen vernieuwen en te tonen, zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties.

 • Recycleprogramma’s ontwikkelen

  Recycleprogramma's ontwikkelen en coördineren; inzamelen en verwerken van recycleerbare materialen om afval te verminderen.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Programmabudget voor recycling beheren

  Het jaarlijkse recyclingprogramma en het respectieve budget van een organisatie beheren.

 • Nieuwe mogelijkheden voor recycling identificeren

  Onderzoeken van ideeën en mogelijkheden identificeren om de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen te verbeteren.

 • Medewerkers opleiden over recyclingprogramma’s

  Medewerkers opleiden over het soort recyclingmethoden en -programma's dat voor een bedrijf beschikbaar is en over alle procedures en beleidsmaatregelen waarmee rekening moet worden gehouden.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Afvalinzamelingsschema’s opvolgen

  Volgen en toepassen en van afvalinzamelingsschema's, die worden uitgedeeld door organisaties die de materialen inzamelen en verwerken voor recycling, om de efficiëntie en service te optimaliseren.

 • Advies geven over afvalbeheer

  Organisaties adviseren over de implementatie van de afvalregelgeving en over verbeteringsstrategieën voor afvalbeheer en afvalminimalisatie, om duurzame praktijken en milieubewustzijn te vergroten.

 • Relevante licenties verkrijgen

  Voldoen aan specifieke wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld de nodige systemen installeren en de nodige documentatie verstrekken om de desbetreffende vergunning te verkrijgen.

 • Zendingen van recyclebaar materiaal coördineren

  Zendingen van recyclebaar materiaal coördineren en er toezicht op houden. Communiceren met verwerkende bedrijven en rederijen.

 • Recycleprocedures controleren

  De implementatie van de procedures voor het beheer en de recycling van afvalstoffen in een organisatie controleren en de toepasselijke wetgeving, om de naleving te waarborgen.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

Optionele kennis en vaardigheden

personeel aanwerven verschillende communicatiekanalen gebruiken zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal zorgen voor herstellingen aan apparatuur toelichting geven over recyclevoorschriften naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen contracten beheren controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen milieugegevens analyseren

Source: Sisyphus ODB