Beroep redacteur uitgeverij

Redacteurs uitgeverij zoeken manuscripten die kunnen worden gepubliceerd. Zij beoordelen teksten van schrijvers om na te gaan of ze commercieel potentieel hebben of zij vragen schrijvers om projecten aan te nemen die de uitgeverij wenst te publiceren. Zij onderhouden een goede relatie met schrijvers.

Redacteur uitgeverij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Literatuur

  De verzameling artistieke teksten die worden gekenmerkt door schoonheid van expressie, vorm en de universaliteit van intellectuele en emotionele aantrekkingskracht.

 • Uitgeversmarkt

  De trends op de uitgeversmarkt en het soort boeken dat aantrekkelijk is voor een bepaald publiek.

Vaardigheden

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Wijzigingen suggereren

  Aan auteurs aanpassingen en wijzigingen in manuscripten voorstellen om het manuscript aantrekkelijker te maken voor het doelpubliek.

 • Netwerken in de literatuursector

  Netwerken met collega-schrijvers en anderen die betrokken zijn bij de schrijfindustrie, zoals uitgevers, boekhandelaren en organisatoren van literaire evenementen.

 • Boekenbeurzen bezoeken

  Deelnemen aan beurzen en evenementen om vertrouwd te raken met nieuwe ontwikkelingen in de boeken en om auteurs, uitgevers en anderen in de uitgeverijsector te ontmoeten.

 • Manuscripten lezen

  Lezen van onvolledige of volledige manuscripten van nieuwe of ervaren auteurs.

 • Steun aan auteurs bieden

  Het verlenen van ondersteuning en advies aan auteurs tijdens het hele creatieve proces tot de publicatie van hun boek en het onderhouden van goede betrekkingen met hen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Manuscripten uitkiezen

  De te publiceren manuscripten selecteren. Beslissen of deze het beleid van de onderneming weerspiegelen.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

tekst proeflezen schrijftechnieken diplomatisch zijn marktonderzoek uitvoeren grammatica illustratiestijlen selecteren grammatica- en spellingsregels toepassen manuscripten herschrijven juistheid van informatie controleren desktoppublishing illustratiebehoeften interpreteren nieuwe media bewaren teksten analyseren die moeten worden geïllustreerd contracten beheren spelling desktoppublishingtechnieken toepassen

Source: Sisyphus ODB