Beroep regisseur animatie

Het superviseren van dynamiseringsdirecteuren en het werven van multimediaartiesten. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de animatie, dat de productie op tijd en binnen de begroting wordt geleverd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Computermateriaal

  De aangeboden computers, randapparatuur en softwareproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende voorschriften.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Grafisch ontwerp

  De technieken om een visuele voorstelling van ideeën en boodschappen te creëren.

 • Motion graphics

  De technieken en software voor het creëren van de illusie van beweging zoals keyframing, Adobe After Effects en Nuke.

Vaardigheden

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Briefings volgen

  De vereisten en verwachtingen interpreteren en daaraan beantwoorden, zoals besproken en overeengekomen met de klanten.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Behoefte aan technische middelen analyseren

  Een lijst van de benodigde middelen en apparatuur op basis van de technische behoeften van de productie bepalen en opmaken.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Nieuw personeel in dienst nemen

  Nieuw personeel in dienst nemen bij een bedrijf of organisatie via een voorbereide reeks procedures. Personele beslissingen nemen en rechtstreeks medewerkers selecteren.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Voorraad van technische middelen beheren

  Voorraad van technische middelen beheren en monitoren om ervoor te zorgen dat te allen tijde voldaan kan worden aan de productie-eisen en deadlines.

Optionele kennis en vaardigheden

overleggen met de regisseur van een productie digitale bewegende beelden bewerken sketchbook pro microsoft visio grafische bewerkingssoftware 3d-modellen creëren portfolio beheren synfig 3d-belichting animaties ontwikkelen bewegende beelden creëren motion capture 3d-beeldvormingstechnieken toepassen 2d-kunstwerken creëren relaties tussen personages bestuderen 3d-omgevingen creëren gimp grafische 3d-computersoftware bedienen adobe illustrator scenario analyseren contracten beheren digital compositing computergraphics ontwerpen adobe photoshop 3d-afbeeldingen maken

Source: Sisyphus ODB