Beroep regisseur theater

Leidinggevende bestuurders houden toezicht op de montage van een prestatieproductie door het samenbrengen van diverse inspanningen en aspecten van een theaterproductie. Zij waarborgen de kwaliteit en de volledigheid van de theaterproductie en leiden de leden van het creatieve team tot het realiseren van hun artistieke visie. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Artistiek team samenstellen

  Een artistiek team samenbrengen, na te hebben vastgesteld wat de behoeften zijn, op zoek gaan naar kandidaten, interviews houden en de omstandigheden van het project in overeenstemming brengen met de eisen van het project.

 • Een voorstelling programmeren

  De technische acties en interventies tijdens een artistieke voorstelling plannen. Bepalen wanneer actoren op en van het podium gaan. Ervoor zorgen dat deze signalen worden gevolgd, voor een goed verloop van de voorstelling.

 • Scripts lezen

  Een playbook of filmscript lezen, niet alleen als literatuur, maar om acties, emotionele toestanden, ontwikkeling van karakters, situaties, verschillende sets en locaties, enz. te onderkennen.

 • Audities houden

  Audities houden en kandidaten beoordelen en selecteren voor rollen in de producties.

 • Scenario adapteren

  Een script aanpassen en, als het stuk nieuw is geschreven, met de schrijver werken of samenwerken met de toneelschrijvers.

 • Notities van uitvoeringen bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van notities van de positie van de acteurs en de rekwisieten in alle scènes. Deze aantekeningen worden gedeeld met de directeur, de technisch directeur en de cast.

 • Met toneelschrijvers werken

  Met schrijvers werken door middel van workshops en programma’s voor scriptontwikkeling.

 • Artistiek team leiden

  Leiden en instrueren van een compleet team met de vereiste culturele expertise en ervaring.

 • Kunstkwaliteit evalueren

  De kwaliteit van kunstvoorwerpen, artefacten, foto's en documenten correct beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

timingsignalen opvolgen muziek voor een voorstelling selecteren repetities organiseren transcripten beheren artiesten souffleren visuele kwaliteit van het decor garanderen budgetten beheren

Source: Sisyphus ODB