Beroep regisseur video- en bioscoopfilms

De regisseurs van films en films zijn verantwoordelijk voor de totale productie van een film- of televisieprogramma. Zij bewerken en vertalen het script in audiovisuele beelden. De regisseurs van films en films houden toezicht op het filmpersoneel en beheren deze. Zij geven uiting aan hun creatieve visie op de actoren, exploitanten van audio- en videoapparatuur, lichttechnici enz. en geven hen rechtstreeks aan. De video en de regisseurs van films houden ook toezicht op de opstelling van de beelden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fotografie

  De kunst en de vervaardiging van esthetisch aantrekkelijke beelden door het vastleggen van licht of elektromagnetische straling.

 • Audiovisuele uitrusting

  De kenmerken en het gebruik van verschillende tools die de gezichts- en gehoorzintuigen stimuleren.

 • Verlichtingstechniek

  De kenmerken van technieken die worden gebruikt om sferen en effecten voor de camera of op het podium te creëren; de vereiste apparatuur en de juiste instelling.

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

 • Cinematografie

  De wetenschap van het opnemen van licht en elektromagnetische straling om een film te maken. De opname kan elektronisch gebeuren met een beeldsensor of chemisch op lichtgevoelige materialen zoals een filmrol.

Vaardigheden

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Werken met het filmmontageteam

  Samenwerken met het filmmontageteam tijdens de post-productie. Ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de specificaties en de creatieve visie.

 • Met toneelschrijvers werken

  Met schrijvers werken door middel van workshops en programma’s voor scriptontwikkeling.

 • Werken met de cinematograaf

  Samenwerken met de regisseur van fotografie over de artistieke en creatieve visie die tijdens de productie van een film of theaterproductie moet worden gevolgd.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Relaties tussen personages bestuderen

  Bestuderen van tekens in scripts en hun onderlinge relaties.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Verhalen vertellen

  Een waargebeurd of fictief verhaal vertellen om een publiek te boeien en zich te doen inleven in de karakters in het verhaal. Het publiek geïnteresseerd houden in het verhaal en uw punt eventueel duidelijk maken.

 • Werken met het preproductieteam

  Met het pre-productieteam overleggen over verwachtingen, vereisten, budget, enz.

 • Acteurs en crew leiden

  De acteurs en crew van een film of toneelstuk leiden. Korte informatie verschaffen over de creatieve visie, wat zij moeten doen en waar ze moeten zijn. Beheer van de dagelijkse productie om ervoor te zorgen dat de zaken vlot verlopen.

 • Scènes bekijken

  De onbewerkte schermen en foto’s bekijken na het nemen om de kwaliteit te waarborgen. Bepalen welke opnames zullen worden gebruikt en wat er veranderd moet worden.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Mediabronnen bestuderen

  Bestuderen van verschillende mediabronnen zoals uitzendingen, gedrukte media en online media om inspiratie op te doen voor de ontwikkeling van creatieve concepten.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op de geluidsproductie scenariolezing bijwonen opgenomen geluid bewerken camera's bedienen repetitieschema's helpen opstellen contacten leggen met sponsors van evenementen audities houden video's bewerken scenario adapteren repetities bijwonen digitale bewegende beelden bewerken camera's opzetten personeel aannemen repetities coördineren repetities organiseren productieschema's opstellen toezien op een scenario belichting ontwerpen toezicht houden op de cameraploeg

Source: Sisyphus ODB