Beroep registrator dierentuin

Registratoren dierentuin zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van een grote verscheidenheid aan gegevens met betrekking tot dieren en hun verzorging in zoölogische collecties. Dit omvat zowel historische als actuele gegevens. Zij hebben de verantwoordelijkheid om gegevens te verzamelen in een georganiseerd en erkend registratiesysteem. In de meeste gevallen houdt dit ook in dat zij periodieke verslagen indienen bij systemen met informatie over regionale of internationale soorten en/of in het kader van beheerde kweekprogramma's, wat betekent dat registratoren dierentuin doorgaans verantwoordelijk zijn voor zowel het interne als externe beheer van de gegevens van een instelling. Registratoren dierentuin coördineren ook vaak het vervoer van dieren voor de zoölogische collectie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Beoordeling van kwaliteit van gegevens

  Het proces inzake het opsporen van gegevensproblemen via kwaliteitsindicatoren, maatstaven en metrieken om op die manier strategieën voor gegevensopschoning en gegevensverrijking te plannen aan de hand van criteria voor gegevenskwaliteit.

 • Ongestructureerde gegevens

  De informatie die niet op een vooraf vastgestelde manier is geordend of geen vooraf vastgesteld gegevensmodel heeft, die moeilijk te begrijpen is en waarin moeilijk patronen herkend kunnen worden zonder gebruik te maken van technieken zoals datamining.

Vaardigheden

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Vereisten voor gegevensinvoer onderhouden

  De voorwaarden voor het invoeren van gegevens handhaven. De procedures volgen en technieken voor het gebruik van gegevens toepassen.

 • ICT-systemen gebruiken

  ICT-systemen gebruiken voor uiteenlopende complexe taken om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften.

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Dierenverslagen opstellen

  Het opstellen van dierbestanden volgens relevante informatie uit de sector en het gebruik van passende systemen voor het bijhouden van gegevens.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Systemen voor gegevensverzameling beheren

  Ontwikkelen en beheren van methoden en strategieën om de kwaliteit van de gegevens en de statistische efficiëntie bij het verzamelen van gegevens te maximaliseren, om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens geoptimaliseerd worden voor verdere verwerking.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Verslagen gebaseerd op dossiers van dieren opmaken

  Duidelijke en uitgebreide verslagen opmaken in verband met de geschiedenis van individuele dieren alsook samenvattende verslagen opstellen in verband met dierenverzorging en -beheer binnen en tussen instellingen.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

vervoerkosten analyseren regelgeving inzake dierenvervoer communiceren in het engels op competent gebruiksniveau vervoer coördineren operationele transportproblemen oplossen gegevens inspecteren contacten onderhouden met vervoersbedrijven gegevens beheren uitvoertransportactiviteiten coördineren invoertransportactiviteiten coördineren

Source: Sisyphus ODB