Beroep regulatory affairs officer

Regulatory affairs officers zijn verantwoordelijk voor wet- en regelgevingskwesties in verschillende sectoren zoals de gezondheidszorg, de energiesector en het bankwezen. Zij houden toezicht op de ontwikkeling van producten en diensten vanaf het begin tot de marktintroductie door ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming is met de lokale wetgeving en aan de wettelijke vereisten voldoet. Zij hebben ervaring met de verschillende fasen van regelgevingsprocessen en fungeren als schakel tussen wet- en regelgevingscomités van bedrijven en overheidsinstanties die toezien op de naleving van wet- en regelgeving.

Regulatory affairs officer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

Vaardigheden

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Naleving van bedrijfsregels waarborgen

  Garanderen dat de activiteiten van de werknemers in overeenstemming zijn met de voorschriften van de bedrijven, zoals ze werden geïmplementeerd volgens de richtlijnen, verordeningen, beleidslijnen en programma’s van de klant.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Voldoen aan de eisen van wettelijke instanties

  Ervoor zorgen dat de toegepaste methoden en procedures in overeenstemming zijn met de voorschriften en vereisten van de wettelijk bevoegde autoriteit van de sector.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Zakelijke documenten ordenen

  Documenten samenvoegen die afkomstig zijn van het fotokopieerapparaat, de post of de dagelijkse activiteiten van de bedrijven.

 • Juridische vereisten identificeren

  Onderzoek uitvoeren voor toepasselijke wettelijke en normatieve procedures en normen, wettelijke vereisten analyseren en afleiden die van toepassing zijn op de organisatie, haar beleid en producten.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Naleving van licentieovereenkomsten controleren

  Ervoor zorgen dat de licentienemer goed op de hoogte is van alle voorwaarden, juridische aspecten en verlengingsaspecten van de verleende licentie.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Licentieovereenkomsten ontwikkelen

  De voorwaarden en bepalingen opstellen met betrekking tot het toewijzen van beperkte gebruiksrechten voor eigendommen of diensten.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creëren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieën, enz.

 • Licentieovereenkomsten voorbereiden

  Een juridische overeenkomst opstellen, toestemming verlenen voor het gebruik van apparatuur, diensten, componenten, toepassingen en intellectuele eigendom.

 • Zorgen dat producten voldoen aan de reglementaire bepalingen

  Bestuderen, implementeren en controleren van de integriteit en naleving van de wettelijke voorschriften voor producten. Adviseren over de toepassing en naleving van de product- en fabricagevoorschriften.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

Optionele kennis en vaardigheden

op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren financiële wettelijke bepalingen advies geven over rechterlijke uitspraken ondernemingsrecht ordehandhaving uitvoerbaarheid analyseren internationale handel wetenschappelijke gegevens analyseren gevarenanalyse en kritische controlepunten patenten risico’s op de werkplek identificeren bankactiviteiten nucleaire wetgeving communiceren met bankiers intellectueeleigendomsrecht wetgeving inzake auteursrecht financiële producten contact opnemen met wetenschappers kwaliteitsstandaarden juridisch advies geven managers ondersteunen maatschappelijk verantwoord ondernemen belastingwetgeving

Source: Sisyphus ODB