Beroep repetitor

Repetitoren begeleiden artiesten, meestal zangers, volgens de instructies van dirigenten door het dirigeren van repetities en het begeleiden van de artiesten tijdens het repetitieproces.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Muziektheorie

  Het geheel van onderling samenhangende concepten die de theoretische achtergrond van muziek vormen.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Muziekliteratuur

  Literatuur over de muziektheorie, specifieke muziekstijlen, perioden, componisten en musici, of specifieke stukken. Hieronder vallen diverse materialen zoals magazines, bladen, boeken en academische literatuur.

Vaardigheden

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Muziek studeren

  Originele muziekstukken bestuderen om vertrouwd te raken met de muziektheorie en -geschiedenis.

 • Repetities voorbereiden

  Besluiten nemen over de inhoud van een repetitie. Uzelf in het choreografisch materiaal en andere onderdelen van het werk verplaatsen. De noodzakelijke technische en materiële middelen bijeenbrengen en de repetitie helpen opzetten.

 • Scripts lezen

  Een playbook of filmscript lezen, niet alleen als literatuur, maar om acties, emotionele toestanden, ontwikkeling van karakters, situaties, verschillende sets en locaties, enz. te onderkennen.

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Muziek voor een training selecteren

  De muziek kiezen die moet worden gebruikt om uitvoerende kunstenaars te helpen een artistiek doel te bereiken op het gebied van dansen, zingen of andere muzikale activiteiten.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Oefensessies van artiesten begeleiden

  Organiseren van oefensessies door het bepalen van de doelstellingen. Toezicht houden op de opleiding van de uitvoerders.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Muziekinstrumenten bespelen

  Speciaal gebouwde of geïmproviseerde instrumenten gebruiken om muzikale geluiden te produceren.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Muzikale improvisaties tijdens de therapie uitvoeren

  Muziek improviseren als reactie op wat de patiënt communiceert, om zo de individuele aard van de relatie tussen therapeut en patiënt te versterken. Instrumenteel, vocaal of fysiek improviseren om aan de therapeutische behoeften van de cliënt te voldoen.

 • Muziekpartituren schrijven

  Muziekpartituren schrijven voor orkesten, ensembles of individuele instrumentalisten met gebruik van kennis van de muziektheorie en de geschiedenis. Instrumentele en vocale vaardigheden toepassen.

 • Muziek transponeren

  Muziek omzetten naar een alternatieve sleutel, met behoud van de oorspronkelijke toonstructuur.

 • Deelnemen aan muziekopnames in studio's

  Deelnemen aan opnamesessies in muziekstudio’s.

 • Muziekpartituren lezen

  Lezen van de partituur tijdens repetities en live optredens.

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

Optionele kennis en vaardigheden

intercultureel bewustzijn tonen timingsignalen opvolgen scenario analyseren artiesten souffleren in een internationale omgeving werken muziek spelen in een ensemble muziek opnemen artistieke projecten beheren solo muziek spelen transcripten beheren

Source: Sisyphus ODB