Beroep reserveringsmanager

Reserveringsmanagers zijn belast met het beheer en de coördinatie van een team van medewerkers aan de ontvangstbalie, reserveringen, huishoudelijke uitgaven en de onderhoudsafdelingen.

Reserveringsmanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Bezettingsgraad voorspellen

  Het aantal hotelkamers voorspellen dat zal worden geboekt, prognoses maken inzake de verwachtingen van de bezetting en raming van de vraag.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Financiële rekeningen controleren

  De financiële administratie van uw dienst verzorgen, de kosten beperken tot de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten van uw organisatie maximaliseren.

 • Activiteiten coördineren binnen de afdeling horeca

  Leiding geven aan onderhoudspersoneel, receptiepersoneel en huishoudelijk personeel in een horecagelegenheid.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Receptiemedewerkers opleiden

  Het personeel van de receptie instrueren om ervoor te zorgen dat het personeel zijn taken naar behoren, efficiënt en volgens de richtsnoeren kan uitvoeren.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Horeca-inkomsten beheren

  Toezicht houden op horeca-inkomsten door het gedrag van de klant te begrijpen, te monitoren, te voorspelen en erop te reageren, om de inkomsten of winst te maximaliseren, de begrote brutowinst te handhaven en de uitgaven tot te beperken.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • De herdecoratie van een horecagelegenheid coördineren

  Een leidende rol vervullen in de herinrichting van de horecasector door de ontwikkeling van de decoratie, weefsels en textiel tot op heden voort te zetten en de nodige veranderingen door te voeren om aan de veranderende wensen en verwachtingen te voldoen.

 • Werkprocedures ontwikkelen

  Creëren van een gestandaardiseerde reeks acties van een bepaalde orde om de organisatie te ondersteunen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Onderhoudswerkzaamheden beheren

  Toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden, ervoor zorgen dat het personeel de procedures volgt en zorgen voor routinematige en periodieke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

 • Apparatuurinspecties beheren

  Toezicht houden op formele of officiële inzichten en onderzoeken om de goederen en apparatuur regelmatig te testen en te inspecteren.

 • Beoordelen of een ruimte schoon is

  De netheid van de gebieden beoordelen om ervoor te zorgen dat zij voor de klanten schoon en presenteerbaar zijn.

 • De receptie aansturen

  Toezicht houden op de dagelijkse planning van kamerboekingen, kwaliteitsstandaarden volgen en speciale situaties oplossen bij de receptie.

Optionele kennis en vaardigheden

klantgegevens vastleggen vertrek uit een accommodatie afhandelen analytisch denken de rekening aan het eind van de dag opmaken gasten begroeten boekingen verwerken werk voor speciale evenementen controleren toezicht houden op het schoonmaken aankomst en vertrek organiseren behoeften van klanten identificeren werknemers opleiden reserveringen verwerken

Source: Sisyphus ODB