Beroep restaurator kunstvoorwerpen

Restaurators kunstvoorwerpen voeren corrigerende behandelingen uit op basis van een evaluatie van de esthetische, historische en wetenschappelijke kenmerken van kunstvoorwerpen. Zij bepalen de structurele stabiliteit van kunstwerken en pakken chemische en fysische slijtage aan.

Restaurator kunstvoorwerpen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

Vaardigheden

 • Restauratie-activiteiten selecteren

  Bepalen van de restauratiebehoeften en -eisen en de activiteiten plannen. Overwegen van de gewenste resultaten, het vereiste interventieniveau, de evaluatie van alternatieven, beperkingen op acties, eisen van belanghebbenden, mogelijke risico's en toekomstige opties.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Restauratieprocedures evalueren

  Het resultaat van conserverings- en restauratieprocedures evalueren. De risicograad en het succes van de behandeling of de activiteit evalueren en de resultaten meedelen.

 • Conservatiebehoeften beoordelen

  De behoeften op het gebied van conservering/restauratie in verband met het huidige en geplande toekomstige gebruik beoordelen en inventariseren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Restauratietechnieken toepassen

  Passende restauratietechnieken kiezen en toepassen om de vereiste restauratiedoelstellingen te bereiken. Het kan onder meer gaan om preventieve maatregelen, herstelmaatregelen, restauratieprocessen en beheerprocessen.

 • Bewaringsadvies geven

  Het opstellen van richtsnoeren voor de behandeling, het preserveren en het onderhoud van voorwerpen, en het verstrekken van professioneel advies over het mogelijk reparatiewerk dat uitgevoerd moet worden.

 • Kunst restaureren aan de hand van wetenschappelijke methoden

  Nauw toezien op kunstwerken en artefacten door gebruik te maken van wetenschappelijke instrumenten zoals röntgenfoto’s en visuele instrumenten, om de oorzaken van de verslechtering te omschrijven. Analyseren van de mogelijkheid om deze voorwerpen op zodanige wijze te herstellen dat zij hun oorspronkelijke vorm of toestand kunnen aannemen.

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

in een restauratieteam werken culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren zich specialiseren in conservatie en restauratie van specifieke soorten voorwerpen projectbeheer uitvoeren omgaan met een publiek kunstcollecties communiceren in het engels op competent gebruiksniveau rapporten presenteren kunstgeschiedenis kunstkwaliteit evalueren

Source: Sisyphus ODB