Beroep rioolreiniger

Rioolreinigers onderhouden en reinigen rioolstelsels en rioolbuizen binnen gemeenschappen. Zij verwijderen verstoppingen die de doorstroming van het rioolwater verhinderen, en zorgen zo voor een goede werking van de systemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake afvaltransport

  Voorschriften en wetgeving betreffende het veilige vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, producten en middelen.

Vaardigheden

 • Pompen bedienen

  Industriële pompen bedienen om de overtollige vloeistof te verwijderen.

 • Schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren

  Stel alles in het werk om de schade aan het milieu tot een minimum te beperken, volg methoden die de verontreiniging en de verspilling van middelen verminderen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Rioleringssystemen inspecteren

  Bepalen en lokaliseren van de oorzaak van verstoppingen in het rioleringssysteem.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Pompputten bedienen

  Bedienen van industriële putten die worden gebruikt om overtollige vloeistof zoals water of chemicaliën te verwijderen.

 • Riolering reinigen

  Zaken die de afvoerstroom in het rioolsysteem blokkeren met de hand of met een machine verwijderen en opkuisen.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

pijpleidingen herstellen boorapparatuur bedienen planlezen pijpleidingen inspecteren schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren slijtage van pijpleidingen voorkomen preventie van verontreiniging gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen septic tanks onderhouden industriële containers reinigen waterregelgeving graaftechnieken video-uitrusting gebruiken voor inspectie van pijpleidingen hygiëne waarborgen pijpleidingen schoonmaken soorten pijpleidingen toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen

Source: Sisyphus ODB