Beroep robotica-ingenieur

Robotica-ingenieurs ontwerpen en ontwikkelen robots en toepassingen in combinatie met werktuigbouwkundige beginselen. Zij gebruiken van tevoren vastgestelde ontwerpen en de huidige ontwikkelingen voor het verbeteren of het uitvinden van systemen, machines en apparatuur. Zij combineren verschillende kennisgebieden zoals informatica, techniek en elektronica bij de ontwikkeling van nieuwe technische toepassingen.

Robotica-ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Robotica

  De tak van engineering die betrekking heeft op het ontwerp, de bediening, de productie en het gebruik van robots. De robotica maakt deel uit van de werktuigbouw, de elektrotechniek en de computerwetenschappen en overlapt met de mechatronica en de automatiseringstechniek.

 • Componenten van robotsystemen

  De onderdelen die in robotsystemen kunnen worden gevonden, zoals microprocessoren, elektronica, sensoren, schakelborden, codeerders, servomotoren, besturingseenheden, pneumatiek of hydraulica.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Automatiseringsonderdelen ontwerpen

  Ontwerpen van technische onderdelen, assemblages, producten of systemen die bijdragen aan de automatisering van industriële machines.

Optionele kennis en vaardigheden

computertechniek ontwerpspecificaties opstellen advies geven aan technici veiligheidstechniek gerobotiseerde apparatuur onderhouden mechatronische instrumenten ijken op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen prestatietests uitvoeren cam-software gebruiken softwaredesign creëren microprocessors elektronica elektrotechniek proefdraaien technische tekeningen maken mechatronische eenheden testen cad-software gebruiken veiligheidsnormen in industriële contexten volgen mechatronische conceptontwerpen simuleren gegevensbeheer van producten robots assembleren productie controleren mechatronica industriële techniek mechatronische eenheden assembleren geavanceerde productietechnieken toepassen prototypen voor productie maken ontwerpbeginselen fabricageprocessen testgegevens analyseren prototypes ontwerpen software voor het oplossen van softwarefouten testgegevens vastleggen

Source: Sisyphus ODB