Beroep satellietingenieur

Satellietingenieurs ontwikkelen, testen en houden toezicht op de productie van satellietsystemen en satellietprogramma’s. Zij kunnen ook softwareprogramma’s ontwikkelen, gegevens verzamelen en onderzoeken en de satellietsystemen testen. Satellietingenieurs kunnen ook systemen voor de besturing en controle van satellieten ontwikkelen. Zij controleren satellieten op problemen en brengen verslag uit over het gedrag van de satelliet in een baan om de aarde.

Satellietingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten satellieten

  Inzicht hebben in de verschillende soorten bestaande satellieten en hun verschillende functies. Kennis hebben van de verschillende soorten satellieten die worden gebruikt voor communicatie, streamingdiensten, bewaking en wetenschappelijk onderzoek.

 • Ruimtevaarttechnologie

  Het technische vakgebied dat diverse technologieën en werktuigbouwkundige disciplines combineert, waaronder vliegtuigelektronica, materiaalkunde en aerodynamica, met als doel het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van vliegtuigen, ruimtevaartuigen, raketten en satellieten.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Prestatieparameters van het mondiaal satellietnavigatiesysteem

  Kennis van de prestatieparameters van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Global Navigation Satellite System) en de eisen waaraan een GNSS-systeem in specifieke omstandigheden moet voldoen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Onbemande luchtsystemen

  De systemen die worden gebruikt om onbemande luchtvaartuigen die op afstand worden bediend door een computer aan boord of door een piloot op de grond of in de lucht.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Geostationaire satellieten

  Inzicht in geostationaire satellieten, hun werking en draaiing in dezelfde richting als de omwenteling van de aarde. Begrijpen hoe ze worden gebruikt voor telecommunicatie- en commerciële doeleinden.

 • Lancering van satellieten in een baan rond de aarde

  Beschikken over kennis van de verschillende procedures, stadia en eisen voor het in een baan om de aarde brengen van satellieten.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Satellieten controleren

  Grondsystemen analyseren en eventueel afwijkend gedrag van satellieten onderzoeken. De juiste corrigerende maatregelen ontwikkelen en deze implementeren waar nodig.

Optionele kennis en vaardigheden

lanceerplaatsen van satellieten onderzoeken aerodynamica productie controleren materiaalmechanica materiaalkunde cae-software cad-software gebruiken ontwerpbeginselen simulatie van natuurlijke omstandigheden missies van ruimtesatellieten plannen begeleiding, navigatie en controle geavanceerde productietechnieken toepassen productieprocessen analyseren voor verbetering productcontrole beheren prototypes ontwerpen testgegevens vastleggen testprocedures ontwikkelen fysiek model van een product bouwen prestatietests uitvoeren haalbaarheidsonderzoek uitvoeren verdedigingssysteem vloeistofmechanica toezicht houden op montagewerkzaamheden machinebouw virtueel model van een product maken cam-software gebruiken ontwerpspecificaties opstellen

Source: Sisyphus ODB