Beroep scheepsbouwkundig ingenieur

Scheepsbouwkundig ingenieurs ontwerpen, bouwen, onderhouden en repareren de romp, de mechanische uitrusting, de elektronische apparatuur en de hulpsystemen zoals motoren, pompen, verwarming, ventilatie en generatoraggregaten. Zij werken aan allerlei soorten boten, van pleziervaartuigen tot marineschepen, met inbegrip van onderzeeërs.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Mechanica van vaartuigen

  De mechanica van boten en schepen. Beschikken over inzicht in de technische aspecten en kunnen deelnemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om mechanische problemen op te lossen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

vloeistofmechanica noodplannen van schepen beheren opleiding geven machinekamers controleren productie controleren ontwerpbeginselen wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem in de buitenlucht werken prestatietests uitvoeren machinebouw cae-software materiaal gebruiken voor bouw en reparatie overleven op zee in geval van verlaten van een schip vissersvaartuigen ontwerpspecificaties opstellen testgegevens vastleggen brandbestrijding coördineren elektronica kwaliteit van visproducten cad-software gebruiken werking van machines van voortstuwingsinstallaties beheren pompsystemen bedienen elektronische apparatuur onderhouden brand aan boord voorkomen motoren voor transportapparatuur installeren technische tekeningen maken fijnmechanica veiligheidsmaatregelen voor kleine vaartuigen uitvoeren preventie van verontreiniging reddingsmiddelen gebruiken visserijbeheer internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen voorkomen van verontreiniging van de zee branden blussen systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden stealth-technologie materiaalmechanica prototypes ontwerpen begeleiding, navigatie en controle in een visserijteam werken elektromechanica machinekamerwachten houden zwemmen simulatie van natuurlijke omstandigheden reddingsapparatuur van een schip bedienen motoren smeren machines aan boord onderhouden cam-software gebruiken motoren opnieuw monteren leiding geven aan een team in de visserij controlesystemen bedienen wettelijke vereisten inzake schepen voortstuwingssysteem van een schip bedienen brandbestrijdingssystemen regelgeving voor de visserij motoren ontmantelen beoordeling van risico’s en bedreigingen eerste hulp toepassen aan boord van een schip communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem financiële haalbaarheid beoordelen productieprocessen analyseren voor verbetering elektrotechniek middelen voor machinekamers beheren elektrische apparatuur onderhouden veiligheidsprocedures voor kleine vaartuigen uitvoeren stressbestendigheid van producten analyseren proefdraaien haalbaarheidsonderzoek uitvoeren motoren repareren internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

Source: Sisyphus ODB