Beroep schietmeester

Schietmeesters ontwerpen boorpatronen en bepalen de benodigde hoeveelheid explosieven. Zij organiseren en houden toezicht op gecontroleerde explosies en onderzoeken ontstekingsfouten. Zij beheren explosievendepots.

Schietmeester: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Explosieven

  Gedrag van explosieven, pyrotechnische middelen en springtechnieken. Daaraan verbonden risico’s en wettelijke eisen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Mogelijk explosiegebied onderzoeken

  Explosiegebieden grondig onderzoeken; de vereiste hoeveelheid explosieven vaststellen; de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Explosieven volgens de wetgeving beheren

  Beheer van explosieven in overeenstemming met de wetgeving inzake explosieven, met inbegrip van het volgen en controleren van het magazijn.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Resultaat van ontploffing rapporteren

  Melden na onderzoek van het ontploffingsgebied of de explosie succesvol was of niet. Vermelden van alle relevante bevindingen van het onderzoek.

 • Boorinstructies geven

  Voorbereidingen voor boorgaten en het uitvaardigen van instructies vóór en tijdens het boren.

 • Over de vereiste hoeveelheid explosieven besluiten

  De exacte hoeveelheid benodigde explosieven berekenen op basis van de hoeveelheid materiaal die moet worden verwijderd, budgettaire beperkingen en geluidsproblemen.

 • Mislukte ontstekingen rapporteren

  Het melden van valse branden aan relevante partijen, zoals de mijnschakelcoördinator, het personeel voor wettelijke inspectie en de explosievenfabrikant.

 • Explosies in volgorde plaatsen

  Gespecificeerde volgorden/patronen van explosies timen.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op personeel wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw rapporten presenteren explosieven veilig tot ontploffing brengen mijnbouwtechniek explosies beveiligen

Source: Sisyphus ODB