Beroep schoonmaker gebouwen

Schoonmakers houden verschillende soorten gebouwen, zoals kantoren, ziekenhuizen en overheidsinstellingen, schoon en functioneel. Zij verrichten schoonmaakwerkzaamheden zoals het vegen, stofzuigen en dweilen van vloeren, ze legen prullenbakken en controleren beveiligingssystemen, sloten en ramen. Schoonmakers controleren klimaatregelingsapparatuur en waarschuwen de juiste personen in geval van storingen of problemen.

Schoonmaker gebouwen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

Vaardigheden

 • Schoonmaakmateriaal gebruiken

  Schoonmaakmateriaal en -uitrusting gebruiken zoals boenmachines, stofdoeken, stofzuigers en chemische reinigingsoplossingen.

 • Voorraad van schoonmaakmateriaal bijhouden

  De voorraad schoonmaakmateriaal bijhouden, nieuw materiaal bestellen wanneer de voorraad op is en het gebruik ervan nauwlettend te volgen om een constante voorraad aan te houden.

 • Schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren

  Stel alles in het werk om de schade aan het milieu tot een minimum te beperken, volg methoden die de verontreiniging en de verspilling van middelen verminderen.

 • Afstoffen

  Stof van meubelen, jaloezieën en vensterbanken verwijderen, met behulp van speciale stofdoeken of handreinigingsartikelen.

 • Zich aan persoonlijke hygiënische normen houden tijdens het schoonmaken

  Zorg ervoor dat u bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, zoals voorgeschreven in de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de dienst of de organisatie, zelf de nodige schone en beschermende uitrusting draagt.

 • Meubelen in gebouwen opstellen

  Verplaatsen en regelen van meubelstukken zoals stoelen en tafels om het oorspronkelijke uiterlijk na een gebeurtenis of vergadering te herstellen of specifieke seminars of vergaderingen voor te bereiden.

 • Inlichten over toiletproblemen

  Aan de betreffende diensten melden wanneer een toilet niet goed functioneert of wanneer gerelateerde apparatuur kapot is en een "buiten gebruik"-bordje op de respectieve toiletdeuren plaatsen.

 • Vloerreinigingsmateriaal gebruiken

  Tapijtreinigers en -afzuigers, schrobmachines en andere apparatuur voor vloeronderhoud instellen, onderhouden en bedienen om tapijten te onderhouden en harde voeren te schrobben.

 • Kleine reparaties uitvoeren aan systemen van gebouwen

  Kleine reparaties en aanpassingen maken aan het verwarmings-, koelings- of loodgieterssysteem of andere elektrische systemen.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Specifieke plekken met de hand reinigen

  Specifieke plekken met de hand reinigen, wanneer het oppervlak klein of verstopt is en dergelijke plekken alleen met de hand gereinigd kunnen worden.

 • Grote reparaties aan gebouwen melden

  De leidinggevenden of managers op de hoogte brengen van de noodzaak om grote reparaties of aanpassingen aan het gebouw uit te voeren.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen

  Alle protocollen of richtlijnen die door het bedrijf binnen uw specifieke schoonmaakgebied worden beschreven, toepassen en opvolgen. Dit kan ook inhouden dat het voorziene uniform of kledingstuk te allen tijde gedragen moet worden of dat specifieke apparatuur of materialen moeten worden gebruikt.

 • Veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden

  Ervoor zorgen dat er deugdelijke en functionele beveiligingssystemen zijn, met inbegrip van alarmsystemen, brandalarmen, sprinklerinstallaties en nooduitgangen.

 • Dagelijks afval beheren

  Zorgvuldig behandelen van routinematig afval bij het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden en ervoor zorgen dat de afvalinzameling en de omliggende gebieden te allen tijde schoon worden gehouden.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

 • Voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen

  Ervoor zorgen dat toiletbenodigdheden zoals zeep en toiletpapier altijd beschikbaar zijn voor gebruik door de klant.

 • Gangen van gebouwen reinigen

  Reinigen van de vloeren en trappen van gebouwen door vegen, stofzuigen en dweilen volgens hygiënische en organisatorische normen.

 • Gevels van gebouwen reinigen

  Reinigingsactiviteiten voor de gevel van een gebouw uitvoeren met behulp van geschikte apparatuur, zoals vereist door de complexiteit en de hoogte van het gebouw.

 • Oppervlakken schoonmaken

  De oppervlakken overeenkomstig de sanitaire normen ontsmetten.

Optionele kennis en vaardigheden

levensmiddelenafval afvoeren veiligheid van gebouwen controleren houtoppervlak reinigen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten gazons onderhouden ongediertebestrijding uitvoeren inkoopactiviteiten beheren terreinen onderhouden pesticiden sproeien sterilisatietechnieken vergrendelmechanismen hygiëne in de gezondheidszorg medisch afval verwerken toezicht houden op het werk van schoonmaakpersoneel veiligheidsrisico’s bij het verwijderen van sneeuw hogedrukreiniging uitvoeren gevaarlijk afval verwijderen toiletfaciliteiten schoonhouden apparatuur, loodgieters- en verwarmingsproducten gazononderhoud oppervlakken ontsmetten kamers schoonmaken communiceren met afvalinzamelaars houtverduurzaming onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren meubelen schoonmaken sneeuw ruimen regelgeving inzake brandveiligheid sneeuwruimmateriaal gebruiken

Source: Sisyphus ODB