Beroep seismoloog

Seismologen bestuderen de beweging van tektonische platen in de aarde die de verspreiding van seismische golven en aardbevingen veroorzaken. Zij bestuderen en observeren de verschillende bronnen van aardbevingen, zoals vulkanische activiteit, atmosferische verschijnselen of het gedrag van de oceanen. Zij verstrekken hun wetenschappelijke waarnemingen om gevaren in de bouw en de infrastructuur te voorkomen.

Seismoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Seismologie

  Het wetenschappelijk onderzoeksgebied dat betrekking heeft op het genereren van elastische golven en beweging op de aardkorst en andere hemellichamen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Geofysica

  Het wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met de fysische processen en eigenschappen van en de ruimtelijke omgeving om de aarde. Geofysica houdt zich ook bezig met de kwantitatieve analyse van verschijnselen als magnetische velden, de interne structuur van de aarde en de hydrologische cyclus ervan.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Seismometers gebruiken

  Gebruiken van seismometers om verschuivingen in de aardkorst te meten, zoals bewegingen als gevolg van aardbevingen, tsunami's en vulkaanuitbarstingen.

 • Geofysische gegevens interpreteren

  Gegevens van geofysische aard interpreteren: De vorm, de zwaartekracht en de magnetische velden van de aarde, de structuur en samenstelling van de aarde, en de geofysische dynamiek en de oppervlakte-expressie daarvan in de platentektoniek.

Optionele kennis en vaardigheden

geologische databases ontwikkelen digitale cartografie toepassen teledetectieapparatuur bedienen geografie wetenschappelijke apparatuur ontwerpen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven veldwerk uitvoeren geologie technische expertise leveren geologische gegevens verzamelen onderzoeksvoorstellen schrijven adviseren over bouwaangelegenheden geografische informatiesystemen gebruiken teledetectietechnieken geologische kaartsecties voorbereiden

Source: Sisyphus ODB