Beroep senator

Senatoren voeren wetgevende taken uit op het niveau van de centrale overheid, zoals het werken aan constitutionele hervormingen, het onderhandelen over wetten en het beslechten van conflicten tussen andere overheidsinstellingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Constitutioneel recht

  De voorschriften inzake de fundamentele beginselen of gevestigde precedenten die van toepassing zijn op een staat of een organisatie.

Vaardigheden

 • Wetgevingsvoorstellen voorleggen

  Voorstellen presenteren voor nieuwe wetgeving of wijzigingen van de bestaande wetgeving op een manier die duidelijk, overtuigend en in overeenstemming met de regelgeving is.

 • Debatteren

  Argumenten ontwikkelen en presenteren die worden gebruikt in een constructief debat en discussie om de tegenpartij of een neutrale derde partij te overtuigen van het standpunt van de debatteerder.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

 • Wetgevingsvoorstellen voorbereiden

  Het opstellen van de nodige documentatie om een nieuw wetsvoorstel of een wijziging van de bestaande wetgeving voor te stellen, overeenkomstig de regelgeving.

 • Politieke onderhandelingen uitvoeren

  Het voeren van een debat en een argumentatieve dialoog in een politieke context, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingstechnieken die specifiek zijn voor de politieke context om het gewenste doel te bereiken, zorgen voor compromissen en samenwerkingsverbanden onderhouden.

 • Wetgevingsbesluiten nemen

  Onafhankelijk of in samenwerking met andere wetgevers beslissen om nieuwe wetgeving of wijzigingen in de bestaande wetgeving te aanvaarden of te verwerpen.

Optionele kennis en vaardigheden

publieke presentaties geven administratieve systemen beheren public relations verzorgen overheidsfinanciën publiekrecht politieke wetenschappen toezicht houden op politieke conflicten internationale betrekkingen opbouwen politieke partijen regeringsceremonies uitvoeren begrotingsbeginselen conflictbeheersing toepassen implementatie van overheidsbeleid beheren retoriek activiteiten delegeren samenwerkingsrelaties aangaan contacten onderhouden met lokale overheden advies geven over wetgevingsbesluiten

Source: Sisyphus ODB