Beroep sensorisch analist

Sensorisch analisten voeren sensorische analyses uit om aroma’s en geurstoffen voor de levensmiddelen-, dranken- en cosmetica-industrie samen te stellen of te verbeteren. Zij baseren de ontwikkeling van aroma's en geurstoffen op sensorisch en consumentenonderzoek. Sensorisch analisten verrichten onderzoek en analyseren statistische gegevens om aan de verwachtingen van klanten te voldoen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Allergologie

  Allergologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Levensmiddelenaroma's

  Stoffen die worden gebruikt om de geur en smaak van levensmiddelen te wijzigen. Zij kunnen natuurlijk worden geproduceerd door de etherische olie uit de plant te extraheren of chemisch door het mengen van chemische verbindingen, de zogenaamde esters, te mengen met specifieke oliën.

 • Reukzin

  De reukzin met zijn kenmerken voor de hoofdreukorganen en de meer specifieke systemen zoals het reukorgaan van de mens of bijkomende reukorganen.

 • Kwantitatief sensorische testen

  De principes van verschillende beschikbare methoden en paradigma's van kwantitatieve sensorische testen voor warmtedrempels en pijndrempels en de beperkingen van psychofysische technieken.

 • Moleculaire biologie

  De interactie tussen de verschillende systemen van een cel, de wisselwerking tussen de verschillende soorten genetisch materiaal en de wijze waarop deze interacties worden gereguleerd.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Software voor statistische analysesystemen

  Het specifieke softwaresysteem (SAS) voor geavanceerde analyse, bedrijfsinlichtingen, gegevensbeheer en voorspellende analyses.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Smaakcombinaties

  De grote verscheidenheid aan combinaties van aroma’s om nieuwe recepten of producten te ontwikkelen.

 • Toxicologie

  De negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen, hun dosis en hun blootstelling.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Grondstoffen voorbereiden

  De basismaterialen voorbereiden en meten die nodig zijn om goederen en eindproducten te produceren.

 • Geuren onderzoeken

  Onderzoek doen naar nieuwe chemische ingrediënten om nieuwe en betere geurstoffen te ontwikkelen.

 • Advies geven over geuren

  Advies geven over chemische geuren aan klanten zoals chemische fabrikanten, chemische fabrieken en onderzoekers.

 • Sensorisch onderzoek uitvoeren

  De kwaliteit van een bepaald soort voedingsmiddel of drank beoordelen op basis van onder meer uitzicht, geur, smaak en aroma. Mogelijke verbeteringen en vergelijkingen met andere producten voorstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren voedingsmiddelenwetenschap kooptrends van consumenten analyseren voedingsmiddelenwetgeving nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen kwaliteit van grondstoffen controleren testen of geuren voldoen aan de eisen van klanten voedselallergieën berichten over analyseresultaten deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen resultaten van de analyse documenteren problemen met de formule van cosmetische producten oplossen formules van geuren samenstellen grondstoffen voor parfum allergieën een computer gebruiken advies geven aan de levensmiddelenindustrie voedingsmonsters beoordelen

Source: Sisyphus ODB