Beroep socioloog

Sociologen richten hun onderzoek op het verklaren van sociaal gedrag en de manier waarop mensen zich als samenleving hebben georganiseerd. Zij onderzoeken en verklaren de manier waarop samenlevingen zich hebben ontwikkeld door hun juridische, politieke en economische systemen en hun cultuuruitingen te beschrijven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Gegevens verzamelen

  Extractie van uit verschillende bronnen exporteerbare gegevens.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Menselijke gemeenschappen bestuderen

  Verzamelen en analyseren van gegevens om te onderzoeken hoe mensen reageren op veranderingen, hoe machtssystemen tot stand komen, hoe culturele bewegingen ontstaan enz.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Menselijk gedrag observeren

  Gedetailleerde aantekeningen maken over hoe mensen interageren en reageren op elkaar, objecten, concepten, ideeën, overtuigingen en systemen om patronen en trends aan het licht te brengen.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Actuele gegevens interpreteren

  Gegevens analyseren die verkregen werden uit bronnen zoals marktgegevens, wetenschappelijke documenten, eisen van klanten en vragenlijsten die actueel zijn om de ontwikkeling en innovatie binnen expertisedomeinen te beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

geschiedenis openbare onderzoeken uitvoeren demografie advies geven over personeelsbeheer antropologie religieuze studies advies geven aan wetgevers wetenschappelijke theorieën ontwikkelen marktonderzoek uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven culturele geschiedenis sociologie onderwijzen strategie voor contentmarketing communicatiewetenschap gesprekstechnieken economie public relations verzorgen onderwijsstrategieën toepassen culturen bestuderen politiek politieke wetenschappen onderzoeksvoorstellen schrijven advies geven over public relations focusgroepen interviewen rechtsgeleerdheid genderstudies advies geven over het organisatieklimaat

Source: Sisyphus ODB