Beroep software analist

Software analysts bepalen en prioriteren gebruikersbehoeften, stellen softwarespecificaties op en documenteren ze, testen hun toepassing en evalueren die tijdens de softwareontwikkeling. Zij fungeren als interface tussen de softwaregebruikers en het softwareontwikkelingsteam.

Software analist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gebruikersvereisten voor ict-systemen

  Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren.

 • Technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten

  De procedures die nodig zijn om zakelijke en organisatorische behoeften vast te stellen en te analyseren.

 • Softwarearchitectuurmodellen

  De structuren en modellen die nodig zijn om het softwaresysteem te begrijpen of te beschrijven, met inbegrip van software-elementen, de relaties daartussen en de eigenschappen van zowel elementen als relaties.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

 • Methodologieën voor softwareontwerp

  De methodologieën, zoals Scrum, V-model en Waterfall, tot software en applicaties voor het ontwerp van software.

 • Gegevensmodellen

  De technieken en de bestaande systemen voor de structurering van de gegevenselementen en de onderlinge verbanden daartussen, alsook de methoden voor de interpretatie van de gegevensstructuren en -verhoudingen.

Vaardigheden

 • Softwaredesign creëren

  Een reeks vereisten omzetten in een duidelijk en georganiseerd softwareontwerp.

 • Vereisten van concepten vertalen naar visueel ontwerp

  Een visueel ontwerp ontwikkelen vertrekkend vanuit bepaalde specificaties en eisen, op basis van de analyse van de scope en de doelgroep. Een visuele voorstelling van ideeën maken, zoals logo’s, websites, digitale games en lay-outs.

 • Informatiesysteem ontwerpen

  Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties.

 • Behoeften van ICT-gebruikers identificeren

  De behoeften en vereisten van ICT-gebruikers van een specifiek systeem bepalen door analytische methoden, zoals doelgroepanalyse, toe te passen.

 • Gegevensmodellen creëren

  Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak.

 • Documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten

  Professioneel geschreven inhoud creëren waarin de producten, toepassingen, componenten, functies of diensten worden beschreven in overeenstemming met de wettelijke eisen en interne of externe normen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen

  Communiceren met gebruikers om hun behoeften te identificeren en deze te verzamelen. Definiëren van alle relevante gebruikerseisen en deze op een begrijpelijke en logische manier documenteren voor verdere analyse en specificatie.

 • Softwarearchitectuur definiëren

  Creëren en documenteren van de structuur van softwareproducten, inclusief componenten, koppelingen en interfaces. De haalbaarheid, functionaliteit en compatibiliteit met bestaande platformen verzekeren.

 • Softwareprototype ontwikkelen

  Een eerste onvolledige of voorlopige versie van een softwareapplicatie aanmaken om een aantal specifieke aspecten van het eindproduct te simuleren.

 • Gevolgen van ICT-veroudering beheren

  Toezicht houden op het overdrachtsproces van een legaat (een verouderd systeem) naar een bestaand systeem door gegevens in kaart te brengen, te interfacen, te migreren, te documenteren en om te zetten.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

Optionele kennis en vaardigheden

pascal ldap ontwikkeling volgens spiraalmodel python sap r3 openedge advanced business language computerprogrammering querytaal voor resource description framework systeemtesten uitvoeren smalltalk ontwikkeling van prototypen ict-systeemproblemen oplossen php apl n1ql ict-projectbeheer scala managementtechnieken voor ict-problemen flexibel projectbeheer objective-c ruby asp.net xquery assembly abap linq ajax servicegericht modelleren c++ naleving met wettelijke vereisten garanderen sas language projectspecificaties creëren ict-systeem analyseren mdx erlang swift common lisp vbscript zwakke plekken in ict-systemen identificeren softwaretestniveaus cobol javascript naleving van bedrijfsregels waarborgen incrementele ontwikkeling hybride model ontwikkeling volgens watervalmethode lisp openbronmodel unified modeling language ict-adviesdiensten bieden snelle applicatieontwikkeling haskell uitbestedingsmodel sober projectbeheer scratch r matlab ict-project beheren prolog iteratieve ontwikkeling visual basic querytalen objectgeoriënteerd modelleren groovy systeemprestaties bewaken java coffeescript saas-model ict-projectbeheermethodologieën devops perl flexibele ontwikkeling sparql ml op processen gebaseerd beheer c# prototypen creëren van gebruikerservaringsoplossingen typescript

Source: Sisyphus ODB