Beroep software architect

Software architects creëren het technische ontwerp en functionele model van een softwaresysteem op basis van functionele specificaties. Zij ontwerpen ook de architectuur van het systeem of verschillende modules en componenten die verband houden met de behoeften van het bedrijf of de klant, het technische platform, de computertaal of de ontwikkelingsomgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Unified modeling language

  De in de softwareontwikkeling gebruikte taal voor het modelleren ten behoeve van een standaard-visualisatie van systeemontwerpen.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

  De hulpmiddelen, methoden en notaties zoals Business Process Model and Notation (BPMN) en Business Process Execution Language (BPEL), die worden gebruikt om de kenmerken van bedrijfsprocessen te beschrijven en te analyseren en de verdere ontwikkeling ervan te modelleren.

 • Objectgeoriënteerd modelleren

  Het objectgeoriënteerde paradigma, gebaseerd op klassen, objecten, methoden en interfaces en de toepassing ervan bij ontwerp en analyse van software, programmeringsorganisatie en -technieken.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • Hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie

  De softwareprogramma’s om configuratie-identificatie, controle, boekhouding en audit te kunnen uitvoeren, zoals CVS, ClearCase, Subversion, GIT en TortoiseSVN, voeren dit beheer uit.

Vaardigheden

 • Softwarearchitectuur definiëren

  Creëren en documenteren van de structuur van softwareproducten, inclusief componenten, koppelingen en interfaces. De haalbaarheid, functionaliteit en compatibiliteit met bestaande platformen verzekeren.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Toezicht houden op softwareontwikkeling

  Het opzetten, plannen en superviseren van de ontwikkeling van de toepassingen en de kaders voor de creatie van een softwareproduct vanaf de eerste fase van de planning tot de definitieve producttest.

 • Software laten aansluiten bij systeemarchitecturen

  Systeemontwerp en technische specificaties laten aansluiten bij softwarearchitectuur om te zorgen voor de integratie en interoperabiliteit tussen onderdelen van het systeem.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen

  Het verzamelen van een antwoord en het analyseren van gegevens van klanten om verzoeken of problemen in kaart te brengen met het oog op betere toepassingen en algemene tevredenheid van de klant.

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

 • Softwaredesign creëren

  Een reeks vereisten omzetten in een duidelijk en georganiseerd softwareontwerp.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Stroomschema creëren

  Een diagram opstellen waarin de systematische vooruitgang wordt geïllustreerd aan de hand van een procedure of systeem met aansluitende lijnen en een reeks symbolen.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

Optionele kennis en vaardigheden

cobol abap assembly vbscript sap r3 prolog systeemtheorie puppet objective-c computerprogrammering lisp common lisp opmaaktaal gebruiken c++ ict-systeemtheorie toepassen microsoft visual c++ taakalgoritmisatie flexibel projectbeheer op processen gebaseerd beheer risicoanalyses uitvoeren visual basic databaseschema ontwerpen wetgeving op het gebied van ict-beveiliging webprogrammering ict-problemen oplossen resourceplanning uitvoeren apl swift ansible datawarehousingtechnieken implementeren javascript asp.net sober projectbeheer ajax haskell typescript computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken perl leiding geven aan personeel salt staf erlang softwareprototype ontwikkelen openedge advanced business language ict-projectbeheermethodologieën coffeescript matlab ict-adviesdiensten bieden ruby sas language jenkins java smalltalk groovy r python c# scala ml pascal apache maven scratch php

Source: Sisyphus ODB