Beroep software manager

Softwaremanagers houden toezicht op de aanschaf en ontwikkeling van softwaresystemen om alle organisatorische eenheden te ondersteunen. Zij monitoren ook de resultaten en de kwaliteit van de verschillende softwareoplossingen en projecten die in de organisatie worden uitgevoerd.

Software manager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Unified modeling language

  De in de softwareontwikkeling gebruikte taal voor het modelleren ten behoeve van een standaard-visualisatie van systeemontwerpen.

 • Levenscyclus van systeemontwikkeling

  De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Softwaremetriek

  De maatstaven die een eigenschap van het softwaresysteem meten om de ontwikkeling van de software te bepalen en deze te evalueren.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Ict-projectbeheer

  De methoden voor de planning, uitvoering, evaluatie en follow-up van ICT-projecten, zoals de ontwikkeling, integratie, wijziging en verkoop van ICT-producten en -diensten, alsmede projecten in verband met technologische innovatie op het gebied van ICT.

 • ICT-projectbeheermethodologieën

  De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer.

Vaardigheden

 • Naleving van ICT-standaarden van de organisatie garanderen

  Garanderen dat de gebeurtenissen in overeenstemming zijn met de ICT-regels en -procedures die een organisatie heeft beschreven voor haar producten, diensten en oplossingen.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

 • Kosten van softwareproducten evalueren

  Methoden en technieken toepassen om de kosten van softwareproducten gedurende hun levenscyclus te ramen en te evalueren, met inbegrip van ontwikkelings- en aanschafkosten, onderhoudskosten, geïntegreerde kosten van kwaliteit en kosten in verband met naleving en niet-naleving.

 • Systeemorganisatiebeleid toepassen

  Intern beleid uitvoeren op het gebied van de ontwikkeling, het interne en externe gebruik van technologische systemen, zoals softwaresystemen, netwerksystemen en telecommunicatiesystemen, teneinde een reeks doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot de efficiënte werking en groei van een organisatie te verwezenlijken.

 • Technologietrends volgen

  Enquêtes en onderzoek doen naar recente tendensen en ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hun ontwikkeling observeren en erop anticiperen, overeenkomstig de huidige of toekomstige markt- en bedrijfsomstandigheden.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Gegevens beheren

  Beheren van alle soorten gegevensbronnen gedurende hun levenscyclus door het uitvoeren van dataprofilering, parsing, standaardisatie, identiteitsresolutie, opschoning, verbetering en auditing. Ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het doel, met behulp van gespecialiseerde ICT-instrumenten om aan de gegevenskwaliteitscriteria te voldoen.

 • ICT-project beheren

  Het plannen, organiseren, controleren en documenteren van procedures en middelen, zoals menselijk kapitaal, uitrusting en kunde, om binnen specifieke doelstellingen en omvang, binnen bepaalde limieten, zoals omvang, tijd, kwaliteit en budget, te behalen.

 • ICT-ticketsysteem gebruiken

  Een gespecialiseerd systeem gebruiken om de registratie, verwerking en oplossing van problemen in een organisatie te volgen door aan elk van deze kwesties een ticket toe te wijzen, inputs van de betrokken personen te registreren, wijzigingen te volgen en de status van het ticket weer te geven totdat dit is voltooid.

 • Beleidsregels voor ICT-systeemgebruik toepassen

  Het volgen van schriftelijke en ethische wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot het gebruik en de administratie van het juiste ICT-systeem.

 • Softwaredesign creëren

  Een reeks vereisten omzetten in een duidelijk en georganiseerd softwareontwerp.

 • Bedrijfskennis beheren

  Opzetten van structuren en distributiebeleidslijnen om het gebruik van informatie mogelijk te maken of te verbeteren door gebruik te maken van passende instrumenten om de kennis van het bedrijf te extraheren, op te richten en uit te breiden.

Optionele kennis en vaardigheden

medewerkers begeleiden blackberry behoeften van ict-gebruikers identificeren technische ict-voorstellen analyseren ios windows phone gebruikersdocumentatie bieden mobiele besturingssystemen live presentaties geven ict-onderzoek bewaken contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen werknemers opleiden android conflictbeheersing toepassen methodologieën gebruiken voor op de gebruiker gericht ontwerp flexibel projectbeheer op processen gebaseerd beheer gebruikersvereisten voor ict-systemen takenschema's beheren leiding geven aan personeel aanbestedingsprocedures beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken sober projectbeheer onderhandelen over inkoopvoorwaarden

Source: Sisyphus ODB