Beroep specialist geografische informatiesystemen

Specialisten op het gebied van geografische informatiesystemen maken gebruik van gespecialiseerde computersystemen, technische maatregelen en geologische concepten voor het verwerken van grond-, geografische en geospatiale informatie in visueel gedetailleerde digitale kaarten en geomodellen van een reservoir. Zij zetten technische informatie, zoals bodemdichtheid en -eigenschappen, om in digitale weergaven voor het gebruik van ingenieurs, regeringen en belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologische cartografie

  De techniek die wordt gebruikt om kaarten te maken die duidelijk de geologische kenmerken en gesteentelagen van een gebied aangeven, wat nuttig kan zijn voor mijnbouwprojecten en geologische onderzoeken.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Geomatica

  De wetenschappelijke discipline die het verzamelen, opslaan en verwerken van geografische informatie bestudeert.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Geografie

  De wetenschappelijke discipline die het land, de verschijnselen, kenmerken en bewoners van de aarde bestudeert. Dit domein probeert inzicht te krijgen in de natuurlijke en door de mens veroorzaakte complexiteit van de aarde.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

Vaardigheden

 • Digitale cartografie toepassen

  Kaarten maken door formatteren van de verzamelde gegevens in een virtueel beeld dat een exacte afbeelding van een specifiek gebied geeft.

 • Kaartgegevens verzamelen

  Kaartmateriaal en -gegevens verzamelen en bewaren.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • GIS-rapporten maken

  Relevante geografische informatiesystemen gebruiken om rapporten en kaarten te maken op basis van geografische informatie, met behulp van GIS-softwareprogramma's.

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Themakaarten maken

  Gebruik maken van verschillende technieken zoals choropleth mapping en dasymetrische mapping om met behulp van softwareprogramma's themakaarten te maken op basis van geospatiale informatie.

 • GIS-gegevens verzamelen

  Verzamelen en organiseren van GIS-gegevens uit bronnen zoals databanken en kaarten.

 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren

  Uitvoeren van berekeningen en het verzamelen van technische gegevens voor het bepalen van grondkrommingscorrecties, aanpassingen en aansluitingen op het traject, niveau runs, azimuts, plaatsen van markeringen, enz.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

Optionele kennis en vaardigheden

geologische gegevens verzamelen geodesie landmetingen uitvoeren inspectiemethoden beeldbewerking uitvoeren milieugegevens analyseren geofysische gegevens interpreteren visuele gegevens voorbereiden landmeetapparatuur bedienen werkgerelateerde verslagen schrijven gegevens verzamelen met een gps cad-software gebruiken cad-software topografie geologische databases ontwikkelen fotogrammetrie

Source: Sisyphus ODB