Beroep specialist plantaardige producten

Specialisten op het gebied van plantaardige producten nemen een grondige kennis van de wetenschap van planten en plantaardige stoffen mee in de productie van alcoholische dranken op basis van kruiden. Deze professionals combineren kennis van de chemie van smaakstoffen, biologische wetenschappen en technologische processen. Zij kunnen machines voor de bewerking van plantaardige producten bedienen om ervoor te zorgen dat het proces van vermaling zo veel mogelijk smaak en geur bewaart.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Botanische variëteit

  Beginselen van planten, waarbij de nadruk ligt op kruidachtige en eenjarige planten in hun ruwe vorm.

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

Vaardigheden

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Drankrecepten met plantaardige ingrediënten creëren

  Recepten voor dranken creëren op basis van de resultaten van onderzoek naar het gebruik van plantaardige ingrediënten, combinaties en mogelijke toepassingen voor de vervaardiging van commerciële producten.

 • Sensorisch onderzoek uitvoeren

  De kwaliteit van een bepaald soort voedingsmiddel of drank beoordelen op basis van onder meer uitzicht, geur, smaak en aroma. Mogelijke verbeteringen en vergelijkingen met andere producten voorstellen.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren

  Onderzoeken of voedsel of dranken veilig zijn voor menselijke consumptie. De juiste niveaus van de belangrijkste ingrediënten en de juistheid van de vermeldingen op het etiket en de aanwezige hoeveelheden nutriënten verifiëren. Ervoor zorgen dat monsters van levensmiddelen en dranken aan specifieke normen of procedures voldoen.

 • Maalapparaten voor botanische producten bedienen

  Maalapparaten voor botanische producten bedienen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken die hun smaak en aroma behouden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

Optionele kennis en vaardigheden

effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen routineverslagen schrijven bedreigingen voor ingrediënten uitgebreide internationale reizen maken schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

Source: Sisyphus ODB