Beroep speechschrijver

Speechschrijvers onderzoeken en schrijven toespraken over verschillende onderwerpen. Zij moeten de interesse van het publiek wekken en hen geïnteresseerd houden. Speechschrijvers maken toespraken op conversatietoon zodat het lijkt alsof de tekst niet opgelezen is. Zij schrijven op een begrijpelijke manier zodat het publiek de boodschap van de toespraak begrijpt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

Vaardigheden

 • Conversationeel taalgebruik hanteren

  Op dergelijke wijze schrijven zodat wanneer de tekst wordt gelezen, het lijkt alsof de woorden spontaan werden geschreven en niet volgens een script. Concepten en ideeën op een duidelijke en eenvoudige manier uitleggen.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Toespraken voorbereiden

  Toespraken schrijven over verschillende onderwerpen die de aandacht en belangstelling van een publiek moeten trekken.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Achtergrondonderzoek doen over schrijfonderwerpen

  Grondig achtergrondonderzoek doen over het schrijven van een onderwerp; desk-based onderzoek, alsmede bezoeken en interviews op locatie.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

Optionele kennis en vaardigheden

tekst proeflezen onderwerpen selecteren zangtechnieken uitspraaktechnieken meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren teksten evalueren naar aanleiding van feedback literatuuradministratie beheren prioriteit geven aan taken ademhalingstechnieken eigen teksten promoten tegen een deadline schrijven humor toepassen

Source: Sisyphus ODB