Beroep spoorlegger

Spoorleggers leggen spoorbanen aan op voorbereide terreinen. Zij houden toezicht op de apparatuur die de dwarsliggers, of bielzen, legt, meestal op een laag steenslag of ballastbed. Spoorleggers leggen vervolgens het spoor boven op de dwarsliggers en verbinden ze met elkaar om ervoor te zorgen dat de spoorstaven over een constante spoorwijdte, of afstand tot elkaar, beschikken. Deze werkzaamheden worden gewoonlijk uitgevoerd met één enkele bewegende machine, maar kunnen ook handmatig worden uitgevoerd.

Spoorlegger: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spoorweginfrastructuur

  Grondig inzicht hebben in de kenmerken van spoorweginfrastructuur: spoortechnologieën, spoorwijdten, spoorsignalering, spoorknooppunten, enz.

 • Werktreinen

  De samenstelling en functies van een werktrein, een trein die bestaat uit automatische machines waarmee ballast, dwarsliggers en rails worden verwijderd, geïnspecteerd, aangepast en gelegd.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Thermietlastechnieken toepassen

  Lassen met apparatuur die werkt op basis van een exotherme reactie op basis van thermiet.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Puntlastechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met verschillende technieken in het proces van het lassen van metalen werkstukken onder druk, die wordt uitgeoefend door middel van elektroden, zoals projectielassen, spotlassen met ronde elektroden, spotlassen met excentrische elektroden en andere.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Vlambooglastechnieken toepassen

  Verschillende technieken toepassen en gebruiken in het proces van booglassen, zoals onder meer booglassen met beklede elektrode, MIG/MAG-lassen, onderpoederlassen en lassen met gevulde draad.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

Optionele kennis en vaardigheden

beton aanstrijken spoorinfrastructuur onderhouden ballastregulator controleren machine om sporen op te rapen controleren machines om bevestigingsklemmen op spoorbielzen aan te brengen bedienen slijpmachines voor sporen bedienen zorgen dat sporen vrij blijven machine om sporen te leggen controleren stopmachine controleren persoonlijke administratie bijhouden sporen visueel inspecteren draineerwerkzaamheden uitvoeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden zware constructiewerktuigen verrijden beton gieten bouwactiviteiten coördineren lading vastmaken ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's grijpers bedienen binnenkomende bouwmaterialen verwerken tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten asfaltlagen plaveien laadvermogen van machines

Source: Sisyphus ODB