Beroep sportcoördinator

Sportcoördinatoren coördineren sport- en recreatieactiviteiten en de uitvoering van het beleid. Zij ontwikkelen nieuwe programma's, hebben tot doel deze te promoten en uit te voeren en zorgen voor het onderhoud van sport- en recreatievoorzieningen.

Sportcoördinator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

Vaardigheden

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Sport op school promoten

  Sport op school promoten

 • Toewijzing van plaats plannen

  De beste toewijzing en benutting plannen van ruimte en middelen, of reorganisatie van de huidige gebouwen.

 • Sportprogramma’s ontwikkelen

  Ontwikkeling van plannen en beleid voor de integratie van sportactiviteiten en -organisaties in een gemeenschap en voor de ontwikkeling van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen.

 • Recreatieve activiteiten promoten

  De implementatie bevorderen van recreatieprogramma’s in een gemeenschap alsook van recreatieve diensten die door een organisatie of instelling worden verleend.

 • Sportorganisaties promoten

  Reclamemateriaal, rapporten en materiaal voor evenementen creëren, en contacten met marketing- en mediaorganisaties onderhouden.

 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen

  Plannen en beleid ontwikkelen die erop gericht zijn om de gewenste recreatieve activiteiten aan een doelgroep of in een gemeenschap aan te bieden.

 • Contacten leggen met sportorganisaties

  Contact onderhouden met lokale sportraden, regionale commissies en nationale bestuursorganen.

 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

  De stappen analyseren die werden ondernomen om de doelen van de organisatie te bereiken om op die manier de gerealiseerde vooruitgang alsook de haalbaarheid van de doelen te evalueren, en om ervoor te zorgen dat de doelen gehaald kunnen worden binnen de deadlines.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op het onderhoud van het terrein budgetten beheren gemeenschapsrelaties opbouwen strategisch denken toepassen taakgegevens bijhouden gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen met de pers communiceren organisatorische beleidslijnen vaststellen behoeften van een gemeenschap analyseren evenementen organiseren vergaderingen regelen activiteiten delegeren marktonderzoek uitvoeren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal leiding geven aan personeel vrijetijdsactiviteiten voorstellen relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden een professioneel netwerk ontwikkelen begrotingsbeginselen

Source: Sisyphus ODB