Beroep sportjournalist

Sportjournalisten onderzoeken en schrijven artikels over sportevenementen en sporters voor kranten, tijdschriften, televisie en andere media. Zij nemen interviews af en wonen evenementen bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Informatie over sportcompetitie

  Informatie over de meest recente resultaten, wedstrijden en evenementen in de sportindustrie.

 • Sportregels

  De regels en voorschriften voor sportspelen zoals voetbal, voetbal, tennis en andere.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Sportevenementen

  Een goed inzicht in verschillende sportevenementen en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op een resultaat.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

Vaardigheden

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

Optionele kennis en vaardigheden

negatieven bewerken telefonisch communiceren foto's bewerken mediawet instructies van de regisseur ter plaatse volgen literatuuradministratie beheren persoonlijke financiën beheren krantenkoppen schrijven desktoppublishingtechnieken toepassen uitspraaktechnieken aanpassen aan veranderende situaties desktoppublishing onderschriften schrijven vraaggesprekken documenteren tekst proeflezen geschreven inhoud aanbieden presenteren tijdens live-uitzendingen online nieuwsinhoud creëren video's bewerken artikelen herschrijven zich aanpassen aan het type media beeldbewerking uitvoeren sportgeschiedenis juistheid van informatie controleren eigen teksten promoten opgenomen geluid bewerken audiobewerkingssoftware multimediasystemen vragen stellen op evenementen digitale bewegende beelden bewerken ict-softwarespecificaties

Source: Sisyphus ODB