Beroep stedenbouwkundige

Stedenbouwkundigen creëren ontwikkelingsplannen voor steden, stedelijke gebieden en regio’s. Zij onderzoeken de behoeften van de gemeenschap of de regio (economisch, sociaal, vervoer) en evalueren andere parameters, zoals duurzaamheid, om solide programma’s te kunnen presenteren die gericht zijn op de verbetering van het gebied.

Stedenbouwkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving voor architectuur

  De in de Europese Unie bestaande regelingen op het gebied van de architectuur. 

 • Strategieën voor groene ruimten

  De visie van de overheid op het gebruik zijn groene ruimte. Deze omvat de doelstellingen, de middelen, de methoden, het wetgevingskader en de tijd die nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Demografie

  Het wetenschappelijke studiegebied dat zich bezig houdt met de bestudering van de omvang, de structuur en de verspreiding van de menselijke bevolking en haar geografische en temporele veranderingen.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

Vaardigheden

 • Voldoen aan bouwvoorschriften

  Met de bouwinspectie communiceren, bijvoorbeeld door het indienen van tekeningen en plannen, om ervoor te zorgen dat alle bouwvoorschriften, wetten en codes op juiste wijze worden toegepast.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Menselijke bevolking bestuderen

  Analyseren van gegevens over de menselijke bevolking in een specifiek geografisch gebied om trends zoals sterftecijfer, migratie en vruchtbaarheidscijfers aan het licht te brengen.

 • Adviseren over landgebruik

  De beste manieren voor het gebruik van land en hulpbronnen aanbevelen. Advies verstrekken over plaatsen voor wegen, scholen, parken, enz.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke onderzoeksmethodologie verkeersstromen bestuderen advies geven over verontreinigingspreventie projectbeheer ruimtelijke indeling van buitengebieden maken behoud van architectonische vormen landmetingen uitvoeren concepten voor stadspromotie ontwikkelen adviseren over bouwaangelegenheden historische architectuur wetenschappelijke modelvorming innovatief infrastructuurontwerp promoten bouwmethoden wetenschappelijke verhandelingen schrijven cad-software gebruiken openbare onderzoeken uitvoeren tuinarchitectuur advies geven over wetgevingsbesluiten cartografie architecten adviseren technische expertise leveren topografie volkshuisvesting plannen cad-software communiceren met de bewoners adviseren over architectuurkwesties wetgeving inzake sociale huisvesting duurzaamheid promoten

Source: Sisyphus ODB