Beroep stemmenwerver

Stemmenwervers werken op het terrein om het publiek ervan te overtuigen te stemmen op de politieke kandidaat die zij vertegenwoordigen. Zij voeren rechtstreekse gesprekken met het publiek op openbare plaatsen, verzamelen informatie over de mening van het publiek en voeren activiteiten uit om ervoor te zorgen dat de informatie over de campagne een breed publiek bereikt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wervingsmethoden

  De verschillende methoden die worden gebruikt om in contact te komen met een doelgroep of individuen om steun te verwerven voor een zaak, zoals stemmen werven door van deur tot deur te gaan, door een vertegenwoordiger van de zaak met het publiek te laten spreken, via de telefoon, door voorbijgangers op straat aan te spreken, en andere wervingsmethoden.

Vaardigheden

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • In gesprek gaan met voorbijgangers

  Mensen op plaatsen met zwaar verkeer betrekken bij een gesprek om hen geïnteresseerd te maken in een zaak of campagne, geld te verzamelen of steun te krijgen voor een zaak in het algemeen.

 • Professionele gegevens bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van gegevens over verrichte werkzaamheden.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Stemgedrag beïnvloeden

  Beïnvloeding van het publiek tijdens een politieke of andere wetgevende campagne waarbij het publiek moet stemmen om ervoor te zorgen dat het op de partij, het individu of de motie die de voorkeur geniet, stemt door met individuen te praten en promotiestrategieën te gebruiken.

 • Fondsen werven

  Activiteiten uitvoeren die middelen bijeenbrengen voor een organisatie of campagne, zoals het praten met het publiek, het bijeenbrengen van middelen bij inzamelingsacties of andere algemene evenementen en het gebruik van instrumenten voor online inzamelingsacties.

 • Een doel toelichten

  De motieven en doelstellingen van een bepaalde zaak, zoals een goed doel of een politieke campagne, voorstellen aan afzonderlijke personen of aan een groter publiek om steun te krijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

gegeven instructies volgen gesprekstechnieken positieve taal gebruiken marketingtechnieken voor sociale media contacten onderhouden met politici publieke presentaties geven politieke campagnevoering marketingplannen uitvoeren public relations verzorgen politieke campagnes voeren voldoen aan wettelijke bepalingen werkgerelateerde verslagen schrijven scenario's uit het hoofd leren openbare onderzoeken uitvoeren zangtechnieken reclametechnieken personen interviewen

Source: Sisyphus ODB