Beroep straatartiest

Straatartiesten maken straatoptredens voor buitenruimtes, waarbij de ruimte en het publiek als creatieve hulpmiddelen worden gebruikt. Zij creëren hun optredens door speels te exploreren en te experimenteren met als doel mensen te vermaken en mogelijk ook kritische meningen over maatschappelijke vraagstukken te ventileren. Zij stimuleren de deelname van het publiek als onderdeel van hun optreden met respect voor de veiligheid en integriteit van het publiek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Geschiedenis van straatkunst

  Geschiedenis van tradities met betrekking tot straatopvoeringen en straatkunst.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

Vaardigheden

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Aan zelfpromotie doen

  Uzelf promoten door aansluiting bij netwerken en promotiemateriaal te verspreiden zoals demo’s, mediarecensies, websites of een biografie. Een bevorderings- en managementteam vormen. Uw diensten voorstellen aan toekomstige werkgevers of producenten.

 • Publieksparticipatie mogelijk maken

  Het publiek aanmoedigen om een ander standpunt in te nemen ten aanzien van objecten, thema’s, artefacten, enz. Gebruik het bezoek of de bemiddelingsactiviteit als een kans om een open ruimte voor dialoog te ervaren en elkaar te leren kennen. Het hele moment moet zorgen voor een beter begrip van brede, sociale processen, kwesties en hun verschillende vertegenwoordigingen.

 • Openbare ruimte als creatief middel gebruiken

  De openbare ruimte aanpassen voor straatkunstvoorstellingen.

 • Omgaan met publiek

  De artistieke waarden van de kunstvorm(en) overbrengen. Reageren op de reacties van uw publiek en hen daarbij betrekken.

 • Tekst onthouden

  Onthouden van uw rol in een uitvoering of uitzending, of het nu gaat om tekst, beweging of muziek.

 • Optreden in een openbare ruimte

  Lichamelijke acties gebruiken om de structuur van de openbare ruimte te onderbreken en ermee te interageren.

 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de fysieke veiligheid van een publiek of een persoon die een activiteit bezoekt te waarborgen. Voorbereiden van acties in geval van nood. Beheren van de eerste hulp en noodevacuatieprocedures.

 • Feedback op artistieke prestaties aanvaarden

  Aanvaarden van feedback, voorgestelde discussies en verkenningsmogelijkheden over de nauwkeurigheid van bewegingen, ritme, muzikaliteit, nauwkeurigheid van de uitvoering, interactie met collega’s en podiumelementen, gebieden die verbetering vereisen. Rekening houden met feedback om het potentieel als artiest te ontwikkelen. Kennis nemen van de instructies van choreografen/repetiteur/dansmaster, de instructies van andere medewerkers (dramaturg, collega-artiesten/-dansers, musici, enz.) om op eenzelfde lijn met het leidend team te staan.

 • Artistieke portfolio's bijhouden

  Portfolio’s van artistiek werk bijhouden om stijlen, belangen, vaardigheden en realisaties aan te tonen.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Eigen prestaties analyseren

  Begrijpen, analyseren en beschrijven van uw eigen prestaties. Contextualiseren van uw werk in één of meerdere stijlen, trends, evolutie, enz. Zelfevaluatie uitvoeren van uw werk tijdens repetities en optredens.

 • Zelfstandig als artiest werken

  Eigen manieren ontwikkelen om artistieke opvoeringen te geven, zichzelf motiveren met weinig of geen toezicht, op zichzelf vertrouwen om dingen gedaan te krijgen.

 • Professionele verantwoordelijkheid tonen

  Ervoor zorgen dat andere werknemers en cliënten met respect worden behandeld en dat er te allen tijde een passende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

 • Live optreden

  Optreden voor live publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

humor toepassen optreden voor een jong publiek persoonlijke administratie bijhouden zingen dansen lichaamstaal gebruiken optreden voor een publiek muziekinstrumenten bespelen kleine betalingen afhandelen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten onderwijsactiviteiten ontwikkelen budgetten beheren het publiek emotioneel betrekken onderwijsmiddelen ontwikkelen muziek voor een voorstelling selecteren zelfvertrouwen tonen voorwerpen manipuleren om illusies te creëren

Source: Sisyphus ODB